Air hlavice

Loxone Hlavice Air je motorizovaná bezdrátová hlavice pro ovládání ventilů v topných a klimatizačních systémech. Prostřednictvím běžných adaptérových prstenců lze použít na mnoha ventilech, které se obvykle používají v podlahovém vytápění a radiátorech.

Datový list Hlavice Air

Obsah


Montáž

Protože Hlavice Air provádí po naučení kalibraci, musí být před uvedením do provozu namontována. Před montáží se ujistěte, že je ventilový čep pružný a není rezavý.

Poté nasaďte aktor na kroužkový adaptér. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte se, že je pohon správně nasazen na ventilu. Používejte pouze adaptéry vhodné pro daný ventil.

Poté vložte baterie nebo připojte externí napájení 24V DC.

Pokud je k jednomu napájecímu vedení s tenkým průřezem drátu připojeno více aktorů, může dojít k výraznému poklesu napětí. V takovém případě je vhodné použít větší průřez vodiče pro napájecí vedení 24V napájecího zdroje a změnit na menší průřez pro připojení pouze krátce před aktory.

Zprovoznění

Úplně nové zařízení (v minulosti nenaučené) se po připojení na napájení automaticky spustí v učícím režimu. Učící režim poznáte tak, že indikační dioda rychle střídá barvy: červená/zelená/oranžová.

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete vyvolat učící režim manuálně, stiskněte učící tlačítko ihned po připojení na napájení alespoň po dobu 5 sekund.

Po učení začne referenční jízda. Pohon zjišťuje zdvih ventilu a ukládá polohu 0% a 100%.


LED stavy

LED stav Popis
Střídavě červená-zelená-oranžová (frekvence 1Hz) Zařízení je v režimu učení.
3krát zelená, pak LED trvale zhasne Zařízení bylo úspěšně naučeno.
Bliká oranžová (frekvence 1Hz) Air Zařízení je offline.
Rychlé červeno-zelené blikání Identifikace (pokud je napájena 24V).

Test zařízení a referenční běh

Pohon lze pro účely testování zcela otevřít nebo zavřít.
Kromě toho lze provést nový referenční chod pohonu.

Chcete-li to provést a je-li provozován na baterie, je nutné jej probudit $$LINK::www.loxone.com/help/air-base#[email protected]@.

Poté klikněte pravým tlačítkem na aktor ve stromu periferií a vyberte možnost:

Test otevření: plně otevřít aktor/ventil
Test zavření: zcela zavřít aktor/ventil
Překalibrovat zařízení: provést referenční běh.


Výměna baterie

Při výměně baterií otevřete kryt na zadní straně Hlavice Air a vyjměte dvě baterie AA. Po vložení nových baterií se zařízení restartuje a stavová LED blikne třikrát zeleně.

Pohon se poté úplně otevře a zůstane v této poloze po dobu 60 sekund. To usnadňuje zaklapnutí pohonu na ventil. Pohon se poté přesune zpět do polohy stanovené logikou.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Teplota Poskytuje naměřenou hodnotu vestavěného teplotního senzoru ° -
Vstup 1 Digitální vstup pro použití tlačítka (učící tlačítko) - -
Slabá baterie Indikuje slabé baterie, nutná výměna baterií - -
Kapacita baterie Indikuje stav nabití baterií % -
Nebyl rozpoznán ventil Nebyl rozpoznán žádný ventil - -
Ventil je zaseknutý Hlásí zaseknutý ventil - -
Teplota °
Vstup 1 Digital -
Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Hlavice Air Analogový výstup pro ovládání hlavice -
Air hlavice
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Air hlavice Digital -
Slabá baterie Tento senzor se zapne, když jsou baterie téměř vybité.
Zařízení udává hodnoty tohoto senzoru pouze, pokud je napájeno bateriemi.
Digital -
Kapacita baterie Tento senzor indikuje současnou úroveň nabití baterií.
Pokud je zařízení napájeno externě 24V, je zde stále zobrazena hodnota 100.
%
Nebyl rozpoznán ventil Air hlavice Digital -
Ventil je zaseknutý Air hlavice Digital -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. - - -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Interval dotazování Dotazovací/zasílací cyklus pozice a teploty. min 5...20 -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Hlavice Air