AI Extension

AI Extension obsahuje 4 vstupy pro analogové napěťové signály jako 0-10V nebo digitální a 4 analogové vstupy pro proudové signály jako 0/4-20mA.

Vstupy AI1-AI4 pro napěťové signály pracují diferenciálně, každý se dvěma svorkami pro signál a referenční potenciál. Integrovaná detekce otevřeného vodiče detekuje přerušení v měřicím obvodu.

Vstupy AI5-AI8 pro proudové signály pracují pasivně a lze je integrovat do proudových smyček.

Všechny vstupy mohou měřit i záporné hodnoty s obrácenou polaritou.

Všechny vstupy jsou galvanicky odděleny od napájení Extensionu.

Datasheet AI Extension

Obsah


Zprovoznění

Extension je navržen pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Vodiče pro napěťové signály jsou připojeny k analogovým vstupům AI1 až AI4. Na každém vstupu je také nutné připojit GND (záporný pól) příslušného signálu.

Analogové vstupy AI5 až AI8 jsou integrovány do proudových smyček.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Připojování analogových vstupů

Příklady připojení 0-10V

0-10V vysílač se 2 výstupy:

Příklady připojení 4-20mA

Aktivní vysílač 4-20mA:

Pasivní vysílač 4-20mA:


Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Napětí 1 V
Napětí 2 V
Napětí 3 V
Napětí 4 V
Proud 1 mA
Proud 2 mA
Proud 3 mA
Proud 4 mA
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status AI Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Open Wire 1 Digital 0/1
Open Wire 2 Digital 0/1
Open Wire 3 Digital 0/1
Open Wire 4 Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet AI Extension