AC Control

Funkční blok AC Control slouží k ovládání klimatizačních jednotek.

Obsah


Vstupy

Funkce automatiky pro režim, rychlost ventilátoru a směr proudění vzduchu jsou uvedeny v návodu k použití klimatizace. V závislosti na klimatizačním zařízení se počet dostupných úrovní liší.

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tg Toggles between On and Off Přepíná mezi zapnuto a vypnuto - 0/1
On Set to On Nastavit na Zapnuto - 0/1
Off Set to Off Pulz: Klimatizační jednotka a výstup stavu jsou vypnuty.
Zapnuto: Klimatizační jednotka je vypnuta, blok je uzamčen, všechny výstupy jsou resetovány, zatímco vstup je zapnutý.
- 0/1
ϑt Target Temperature Požadovaná teplota °
ϑc Current Temperature Vstup se používá pouze pro zobrazení v uživatelském rozhraní! -
Mode Mode 1-5 1 = Auto
2 = Topení
3 = Chlazení
4 = Vysoušení
5 = Ventilace
Dostupné režimy lze nastavit v nastavení režimu bloku.
- 1...5
Fan Fan speed 1-7 1 = Auto
2 = Tichá
3 = Velmi nízká
4 = Nízká
5 = Střední
6 = Vysoká
7 = Velmi vysoká
Dostupné rychlosti ventilátoru lze nastavit v nastavení rychlosti ventilátoru bloku.
- 1...7
ADir Airflow direction up/down 1-8 1 = Auto
2- 6 = Poloha 1-5
7 = Swing
8 = Swing Vyp
Dostupné směry proudění vzduchu lze nastavit v nastavení směru proudění vzduchu bloku.
- 1...8
Rtd Reset to default Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty zadané v předvolbě bloku. - 0/1
Dwc Door / window contact 0 = zavřeno, 1 = otevřeno
Pokud je zařízení zapnuto, bude pozastaveno, dokud jsou otevřeny jedny nebo více dveří/oken.
- 0/1
Pt Pause timer Pozastaví zařízení na dobu nastavenou v parametru (Ptd). - 0/1
Ls Load shedding Pokud je zařízení zapnuto, bude pozastaveno, dokud je aktivní odlehčování zátěže, aby se zabránilo špičkám v síti nebo podobně. - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Status Device-Status 0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto 0/1
Mode Current Mode 1-5 Aktuální režim 1-5 1...5
Fan Fan speed 1-6 Rychlost ventilátoru 1-6 1...6
Adir Airflow direction up/down 1-7 Směr proudění vzduchu nahoru/dolů 1-7 1...7
ϑt Target temperature Požadovaná teplota
ϑc Current temperature Aktuální teplota
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Ptd Pause timer duration Začíná se sestupnou hranou vstupu (Pt). Udržuje zařízení pozastavené po zadanou dobu. s 0...∞ 7200
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Názvy režimů Konfigurace použití a pojmenování uživatelských režimů -
Názvy proudění vzduchu Konfigurace použití a pojmenování směrů proudění vzduchu -
Názvy rychlostí ventilátoru Konfigurace použití a pojmenování rychlostí ventilátoru -