AC Control Air pro Fujitsu

Loxone AC Control Air je kompaktní modul rozhraní pro integraci klimatizačních jednotek.

Za tímto účelem je třeba zvolit vhodnou variantu výrobku pro podporované klimatizační systémy.

Jednotlivé varianty se liší použitým rozhraním, připojovacím kabelem a firmwarem. AC Control Air přebírá ovládání klimatizace v instalaci Loxone místo běžného dálkového ovládání.
Z tohoto důvodu již nelze používat původní dálkové ovládání klimatizační jednotky (také IR).

Datasheet AC Control Air pro Fujitsu

Obsah


Montáž

Nejprve vypněte klimatizaci a poté odpojte síťové napájení.

Pro instalaci potřebujete přístup k elektrickým přípojkám ve vnitřní jednotce klimatizace. Jak sejmout kryty a kde jsou umístěny jednotlivé svorky a konektory, zjistíte v instalační nebo servisní příručce klimatizace, kterou používáte.

Vyhledejte šroubové svorky 1/2/3 pro kabelové dálkové ovládání ve vnitřní jednotce Fujitsu. Pokud je dálkový ovladač připojen, musí být odpojen a nelze jej dále používat.

U některých modelů Fujitsu hrozí nebezpečí záměny, protože svorky pro síťové napětí mohou být označeny také 1/2/3.
AC Control Air nesmí být připojen$ k síťovému napětí, ale U::pouze$$ ke svorkám pro kabelové dálkové ovládání!

Připojte AC Control Air ke svorkám pomocí přiloženého propojovacího kabelu následujícím způsobem:

Některé modely Fujitsu vyžadují pro připojení kabelového dálkového ovládání další adaptérové kabely nebo elektronické moduly. Podrobnosti naleznete v návodu ke klimatizační jednotce.
U některých modelů Fujitsu je na desce plošných spojů DIP přepínač (SW1). Ten musí být nastaven na "3WIRE", aby bylo možné připojit AC Control Air. Podrobnosti naleznete v návodu ke klimatizační jednotce.

Připevněte AC Control Air na vhodné místo v zařízení, např. pomocí stahovací pásky.
Dbejte na to, aby se zařízení nedostalo do kontaktu se síťovým napětím, horkými, studenými nebo pohyblivými součástmi nebo vlhkostí.

Pro nejlepší příjem musí být AC Control Air umístěn mimo kovové kryty. Dodaný připojovací kabel nesmí být prodloužen.

Nakonec znovu namontujte kryty a zapněte síťové napájení a klimatizaci.
Kontrolka AC Control Air je nyní napájena napětím z klimatizace a v dalším kroku ji můžete spárovat.

Nezapomeňte odstranit nebo deaktivovat všechny stávající dálkové ovladače klimatizační jednotky, protože je již nelze používat.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li ručně aktivovat režim párování, vypněte napájení na 10 sekund, poté jej znovu zapněte. Pokud se po dobu dvou minut nepodaří navázat spojení s Miniserverem, aktivuje se režim párování na 5 minut.


Programování

Loxone AC Control Air se programuje a nastavuje pomocí funkčního bloku AC Control v Loxone Config:


Diagnostika

Pokud komunikace s klimatizací nefunguje (správně), lze spustit diagnostickou analýzu v kontextovém menu AC Control Air. To umožňuje zobrazit a zaznamenat údaje o komunikaci:


Aktory

Krátký popis Popis
API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status AC Control Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet AC Control Air pro Fujitsu