AAL Smart Alarm

Tento funkční blok umožňuje inteligentní detekci nouzových situací. Pokud osoba potřebuje pomoc (např. po pádu), lze rychle kontaktovat pomoc. Kromě toho je k dispozici manuální poplach, např. prostřednictvím nouzového tlačítka nebo jiné poplachové logiky. Produkty Loxone, jako je Senzor přítomnosti Tree lze snadno vybrat prostřednictvím konfiguračního dialogu (dvojklikem na blok).

Inteligentní detekce nouzových situací:
Při sestupné hraně detekce pohybu se spustí časovač. Pokud během této doby není v této nebo jiné místnosti detekován žádný další pohyb, spustí se poplach. Doba trvání časovače závisí na typu místnosti a lze ji nastavit.
Vstup (Dis) vypne inteligentní detekci. Ta se automaticky znovu spustí, jakmile je opět detekován pohyb.

DŮLEŽITÉ: Pro zajištění spolehlivé detekce je nutné každé místnosti přiřadit snímače pohybu a použít vstup (Dis).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
A Activate alarm Spustí alarm. Zde připojte nouzové tlačítko nebo jinou logiku alarmu.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Mvt Movement transit room Pohyb v průchozí místnosti 0/1
Mvc Movement common room Pohyb ve společenské místnosti 0/1
Mvb Movement bedroom Pohyb v ložnici 0/1
Ca Confirm alarm Potvrdit poplach 0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Dis Disable Inteligentní detekce nouzových situací je vypnuta, když 1.
Může být použito při opuštění domu. Manuální poplach přes vstup (A) je stále možný.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
A1-2 Alarm level 1-2 Úroveň 1 se aktivuje okamžitě po spuštění alarmu.
Úroveň 2 se aktivuje po prodlevě nastavené v parametru D.
0/1
Ca Cause of alarm Příčina poplachu -
Ta Time and date of alarm Čas a datum poplachu -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Tt Time transit room Pokud během této doby po posledním pohybu v průchozí místnosti není zjištěn žádný další pohyb, spustí se alarm. min 1...∞ 15
Tc Time common room Pokud během této doby po posledním pohybu v obytné místnosti není zjištěn žádný další pohyb, spustí se alarm. min 1...∞ 60
Tb Time bedroom Pokud během této doby po posledním pohybu v ložnici není zjištěn žádný další pohyb, spustí se alarm. min 1...∞ 420
D Alarm level 2 delay Zpoždění poplachu 2. úrovně s 0...∞ 60
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. 2...100 20
Nastavení Zde nakonfigurujte zařízení pro automatické použití jako detektory v bloku (například Pohybové senzory Tree). Detektory pohybu bez přiřazené místnosti nebo s místností typu Ostatní a Centrální jsou při inteligentním zjišťování nouzových situací ignorovány a v dialogu jsou označeny šedě. - -