Partnerské zásady

Naším cílem je změnit způsob, jakým žijeme v našich domovech. K tomu potřebujeme spolehlivé a stejně nadšené partnery z řad instalačních firem. Jsme rádi, že se mezi ně řadíte právě vy, a chceme, abyste z tohoto spojení maximálně profitovali. Z toho důvodu chceme zabránit reklamám a akcím založených na slevové politice, která by měla negativní dopady na zdravé prostředí, poskytované služby a podporu. Proto jsme stanovili následující pravidla, která jsou závazným předpokladem pro dobrou a férovou spolupráci.

Zásady & směrnice pro dobrou spolupráci

1. Odbyt produktů Loxone prostřednictvím partnerského programu

V zájmu všech zúčastněných stran klademe velký důraz na jasné a férové uspořádání odbytu a prodeje Loxone produktů.

Jako partner v naší síti přebíráte odpovědnost za realizaci projektů Loxone Smart Home v celém rozsahu – od poradenství a plánování přes realizaci až po následnou péči  a staráte se tak o maximální spokojenost koncového zákazníka. Předpoklad a ochota k realizaci těchto výkonů při prodeji produktů Loxone zákazníkům tvoří základ pro přijetí do našeho partnerského programu. Společnost Loxone ale může přijetí do partnerského programu odepřít i bez udání důvodu.

1.1 Partnerské podmínky

Jako protiplnění za vaše plnění vám jako partnerovi pro náš široký sortiment produktů poskytujeme partnerské podmínky při nákupu a nabízíme vám bezplatné konzultace a support.

1.2 Struktura ceny

Naši partneři obdrží rabat z námi doporučované nezávazné prodejní ceny. Ve smyslu ziskové spolupráce od svých partnerů očekáváme, že budou své výkony poskytovat zákazníkům za férové ceny.

1.3 Nákup a prodej produktů Loxone

Partneři smějí Loxone produkty odebírat výlučně přímo u společnosti Loxone, u příslušné národní pobočky společnosti Loxone nebo u oficiálního autorizovaného národního distributora v zemi partnera. Partneři nesmějí produkty Loxone nakupovat od jiných partnerů nebo ze zdrojů, které nejsou společností Loxone výslovně autorizovány nebo doporučovány.

Překupnictví produktů Loxone prostřednictvím prodeje jiným partnerům Loxone, subdodavatelům nebo jiným třetím podnikům není dovoleno.

1.4 Prodej zákazníkům

Partner nesmí prodávat žádná velká množství zákazníkům B2B a velkoobchodníkům nebo provádět spediční/Drop-Shipping obchod pro jiné on-line obchodníky. Prodej se provádí výlučně koncovým zákazníkům partnera.

1.5 Prodej v originálním obalu

Partnerům není před dalším prodejem dovoleno jakkoli měnit originální obal společnosti Loxone. Je zakázáno prodávat produkty Loxone pod jiným názvem značky nebo označením.

1.6 Prodej produktů on-line

V rámci zaručení maximální kvality při instalaci produktů Loxone může partner provozovat vlastní e-shop pouze v případě, že zajistí zákazníkovi i další plnění jako poradenství, plánování, realizaci a následnou péči. Partner musí být provozovatelem a vlastníkem tohoto e-shopu.

Prodej Loxone produktů na platformách třetích stran (jako např. Aukro, Zbozi.cz, Amazon, Ebay a jim podobné) je zakázán, protože při těchto prodejích není realizováno žádné kvalitativní poradenství zákazníkovi.

1.7 Prodej produktů třetích stran v kombinaci s Loxone

Společnost Loxone nabízí s Miniserverem nanejvýš výhodný produkt s početnými rozhraními a s obsáhlým softwarovým řešením. Přímo nebo prostřednictvím rozšiřujících modulů Extensions umožňuje integrovat početné technologie a cizí produkty.

Společnost Loxone v této souvislosti průběžně nabízí bezplatné aktualizace softwaru a přímý bezplatný support. Tyto náklady na softwarovou licenci a náklady na support jsou zahrnuty v cenách produktů. Aby toto bylo možné zaručit i v budoucnosti, musí se při realizaci projektů zákazníků a speciálních požadavků zákazníků používat výhradně řídicí a rozšiřující produkty Loxone.

Náhrada řídicích produktů Loxone v projektech zákazníků produkty třetích stran, které splňují podobnou funkci, není přípustná.

2. Marketing a používání materiálů

2.1 Značka Loxone

Je přísně zakázáno založit společnost, registrovat doménu, zakládat kanály/stránky nebo uživatelská jména na sociálních sítích, která v názvu obsahují značku Loxone. Aby bylo možné vyloučit uvedení v omyl, musí být při vystupování Loxone partnera patrné, že se jedná o partnera Loxone a ne o společnost Loxone samotnou. Návštěvník webové stránky musí díky zadání domény, designu nebo obsahu vědět, o který podnik se jedná. V názvu domény partnerské webové stránky nebo profilovém názvu na kanálu sociálních médií se výslovně nesmí používat znění „Loxone“ nebo „Lox“ (část výrazu), jakož ani v žádných jiných podkladech, výstupech nebo médiích partnera. Naše korporátní identita – stejně jako naše řešení pro chytré bydlení – byla vyvinuta s obrovským úsilím. Inspirace je možná, ale musí být na první pohled jasné, že se jedná o Loxone partnera a nikoliv o společnost Loxone.

2.2 Používání textů

Budeme rádi, když se budete inspirovat našimi texty. Kopírování textů a převzetí obsahů v poměru 1:1 je ale zakázáno. Takové jednání má negativní dopad na hodnocení obsahu vyhledávači jak pro společnost Loxone, tak pro Loxone partnera.

2.3 Používání obrázků

Budeme rádi, když budete používat obrázky a fotografie ze sekce Tiskové materiály. Jejich použití je ale možné pouze v nezměněné podobě a bez nároku na honorář. Ve smyslu dobrého partnerství předpokládáme používání našich obrázků výlučně ve spojení s produkty Loxone. U všech našich obrázků, které používáte, musí být v popisu obrázku uveden zdroj „Loxone“.

2.4 Používání videonahrávek

Na našem Youtube kanálu naleznete řadu veřejných videí s různým zaměřením. Budeme rádi, pokud je použijete na své webové prezentaci pomocí „embed“ kódu či je budete sdílet formou odkazu. Jejich stahování a používání jiným způsobem je zakázáno. Videa k použití off-line neposkytujeme. Děkujeme za pochopení.

2.5 Použití loga Loxone Partner

Abyste mohli svůj partnerský status prezentovat na webových stránkách, sociálních sítích a dalších podkladech, poskytujeme vám k dispozici oficiální logo s příslušným statusem (Registered, Silver, Gold, Platinum, Flagship). Toto logo naleznete po přihlášení do svého účtu. Předpokladem pro on-line použití loga je aktivní odkaz na web www.loxone.com/cscz/. Od jiné propagace partnera v souvislosti se společností Loxone (například „preferovaný partner,“ „prémiový partner“ aj.) je nutno upustit. Je zakázáno používat partnerské logo, které neodpovídá reálnému aktuálnímu statusu. Pokud se váš status změní, je nutné upravit i veškerá využitá loga (na webových stránkách, ale i v tiskových materiálech, samolepky ve výlohách apod.).

3. Dodržování & vyřazení

V případě porušení výše uvedených pravidel si vyhrazujeme právo na okamžitou změnu partnerského statusu nebo vyloučení z Partnerského programu.

Datum aktualizace 02/2022. Vyhrazujeme si právo na změnu bez předchozího upozornění.