Wallbox

Nabíjení vašeho elektrického auta.

Loxone Musterkoffer

Úvod

WallboxS funkčním blokem Wallbox můžete ovládat a ve vizualizaci zobrazit nabíjecí stanici vašeho elektrického vozidla. Je možné použít vstupy na funkčním bloku, nebo komunikovat po síti (Jestliže to zařízení umožňuje.)

Následující nabíjecí stanice jsou implementovány jako periférie v Loxone Config:

 

Funkce

Podporované nabíjecí stanice

Nejprve přiřaďte nabíjecí stanici k funkčnímu bloku. To provedete ve vlastnostech bloku.

Přiřazení nabíjecí stanice

Nabíjecí stanice se ve vysouvacím seznamu zobrazí pouze tehdy, pokud jste ji již přidali do programu a je vidět ve stromové struktuře periférií.

Wallbox v seznamu periférií

Jak přidat Keba Wallbox naleznete zde.

Podporované nabíjecí stanice komunikují s Miniserverem prostřednictvím lokální sítě (LAN) a přijímají takto všechny nezbytné informace, např. zda je vozidlo zrovna připojeno k nabíjecí stanici.

Ve vlastnostech nabíjecí stanice Wallbox můžete nastavit maximální nabíjecí proud.

Nastavení maximálního nabíjecího proudu

Vzhledem k tomu, že veškerá komunikace probíhá na pozadí, je programování velmi snadné.

Pokud je tedy nabíjecí stanice připojena do lokální počítačové sítě, na funkčním bloku Wallbox se používají pouze vstupy (Ie) – spouštění/přerušení nabíjení, (All) – analogový vstup pro omezení nabíjení [kW] a vstup reset (R).

Proces nabíjení začne, pokud je vozidlo připojeno k nabíjecí stanici a vstup (Ie) je aktivní.

Zda je vozidlo připojeno a zda nabíjení probíhá zjistíte z výstupů:

  • (Q1) - nabíjení probíhá, pokud je výstup aktivní
  • (Q2) - vozidlo připojeno, pokud je výstup aktivní

Základní zapojení

Další vstupy se nepoužívají, neboť všechny další potřebné informace jsou přijímány prostřednictvím lokální sítě z nabíjecí stanice.

Popis dalších výstupů nalezente v sekci Hodnoty na výstupu bloku.

Jiné nabíjecí stanice

Do systému Loxone lze integrovat i nabíjecí stanici, která není schopna komunikace po síti. Pokud takovouto nabíjecí stanici chcete použít, zkontrolujte, zda ve vlastnostech funkčního bloku není přiřazena žádná podporovaná stanice.

Přiřazení nabíjecí stanice

Vstup (Ie) použijte k povolení či přerušení nabíjení a na vstup (Ic) přiveďte informaci, zda je automobil připojen k nabíjecí stanici.
Váš automobil bude nabíjen, pokud bude připojen k nabíjecí stanici a současně bude aktivovaný vstup (Ie).
Zda je vozidlo připojeno a zda nabíjení probíhá zjistíte z výstupů:

  • (Q1) - nabíjení probíhá, pokud je výstup aktivní
  • (Q2) - vozidlo připojeno, pokud je výstup aktivní

Na vstupu (All) můžete nastavit omezení nabíjecího výkonu [kW].

Základní zapojení

Ostatní vstupy slouží jíž pouze pro vizualizaci.

  • (X2) - analogový vstup aktuálního nabíjecího výkonu
  • (Ale) - analogový vstup energie

Aktivací resetu (R) vynulujete hodnoty čítačů energie, jejichž hodnoty jsou dostupné na výstupech (AQc) a (AQc1).

Více informacích o hodnotách na výstupu naleznete v následující sekci: Hodnoty na výstupu bloku.

Hodnoty na výstupu bloku

Na výstupech bloku můžete odečíst:

(Q1) Nabíjení aktivní
(Q2) Vozidlo připojeno
(AQp) Aktuální výkon [kW]
(AQc) Spotřeba aktuálního nabíjení [kWh]
(AQc1) Spotřeba celkově
(AQl) Omezení nabíjení [kW] - závislé na nastavení, popřípadě na použitém nabíjecím kabelu.
(E) Chybový kód