Přepínač rozdílných prahových hodnot

Kontrola vstupní analogové hodnoty na zadaný interval.

Loxone Musterkoffer

Funkce

Přepínač rozdílných prahových hodnotNa analogový vstup (AI) je připojena měřená analogová hodnota.

Měřicí rozsah je určen parametrem (V) (prahová hodnota) a parametrem (D) (hodnota rozdílu). Hodnota přípustného rozsahu je mezi (V) a (V) + (D).

Je-li hodnota v rozsahu, je výstup (Q) aktivní.

Časový diagram

Příklady

Příklad - Přepínač rozdílných prahových hodnot

V tomto příkladu, se kontroluje analogový snímač. Rozsah se měří od 4 (parametr (V)) do 7 (parametr (V) + parametr (D)).

Pokud je analogová hodnota v této oblasti, na výstupu (Q) je hodnota 1. Pokud je analogová hodnota vyšší, nebo nižší, než rozsah hodnot na výstupu (Q), hodnota výstupu je 0.

tl_files/loxone/Content_images/icons/small/info_small.png

 

Příklady použití:
Kontrola výšky hladiny, hlídání průtoku, ovládání klimatizace, . . .