Ping

Monitor dosažitelnosti síťových zařízení nebo serverů.

Loxone Musterkoffer

Funkce

PingFunkční blok Ping umožňuje sledování přístupnosti síťových zařízení nebo serverů.

Po označení funkčního bloku Ping nastavte v okně vlastností IP adresu monitorovaného zařízení.

 

Nastavení IP adresy

Parametrem (Tp) se definuje čas pro úspěšnou odpověď k aktivaci výstupu. Pokud se ping nepodaří, tak se po nastaveném čase (Tt) provede odeslání dalšího signálu. Parametrem (N) se nastavuje počet nezdařených pokusů, který po překročení této hodnoty spustí alarm a deaktivuje výstup (Online).

V případě aktivace vstupu (DisP) se zastaví monitorování.

tl_files/loxone/Content_images/icons/small/info_small.png


Příklad použití:
Nechte se informovat o nedostupnosti serveru prostřednictvím telefonu.
Informace nalezente zde.