Ovládání sauny s výparníkem

Loxone Musterkoffer

Základní funkce

Pomocí funkčního bloků "Ovládání Sauny s výparníkem", můžete optimálně automatizovat saunu s výparníkem. Topení je možno jednoduše ovládat pomocí spínacích topných těles nebo řízením analogovým signálem 0-10V. Výparník je možné zapnout / vypnout, ale lze jej ovládat i prostřednictvím analogového signálu 0-10 V.

V tomto bloku je také integrován modul přesýpacích hodin, větrání, sušení i bezpečnostní vypnutí, když zapomenete saunu vypnout.

Můžete si vybrat mezi různými režimy jako například horkovzdušnou lázeň, bylinkovou saunu, finskou saunu, atd. .

Funkční blok "Ovládání sauny s výparníkem" je možné zobrazit ve vizualizaci a může být využit například při cestě domů z procházky. Sauna tak může být po příchodu domů připravena k okamžitému použití.


Pozor: Při výběru teplotního senzoru se ujistěte o jeho rozsahu teplot!
Vhodné teplotní snímače naleznete v našem webshopu.


Nezapomeňte na to, že proti přehřátí by měla být nainstalována tepelná ochrana.

Výstupy

Na vstup AI je připojeno teplotní čidlo sauny a na vstup Alh čidlo vlhkosti.

Analogový výstup AQ se používá jako řídicí výstup (0-10V DC). Digitální výstup Q1 je pro otočení fáze 1 (L1) on / off, Q2 pro fázi 2 (L2) a Q3 pro fázi 3 (L3). Pokud jsou kamna připojena pouze na jednu fázi Q1, nastavte parametr M na hodnotu 1.

Pokud má výparník rozhraní (0-10V DC), může být řízen pomocí analogového výstupu AQv. V případě, že má výparník jiné rozhraní, je možné ho ovládat pomocí digitálního výstupu Qv.

Digitální výstup Qf se používá pro připojení k ventilátoru.

Ovládání sauny s výparníkem - funkční blok

Funkční blok "Ovládání sauny s výparníkem" je nyní řízen pouze z vizualizace.

Zapnutí a vypnutí sauny s výparníkem, lze realizovat pomocí tlačítka, které připojíte na vstup Tr.

Při použití manuálního režimu, nastavte požadované hodnoty teploty a vlhkosti na analogových vstupech T (teplota) a H (vlhkost), jinak manuální režim nebude funkční.

Ze vstupu LW lze získat zpětnou vazbu ohledně stavu hladiny vody ve výparníku. Při nedostatku vody ve výparníku je vstup LW aktivní (hodnota 1) a výparník je odpojen.

Vstup přesýpacích hodin Tc je možné aktivovat pomocí tlačítka. Parametrem Tc se korigují aktuální teploty místa pro sezení (pro případ kdy není nainstalovaný teplotní senzor v lavici).

Popis dalších vstupů, výstupů a parametrů, viz tabulka níže.

Vstupy

AIm

Analogový vstup požadovaného režimu

0=Vypnuto, 1=Finská sauna manuální režim, 2=Vlhká sauna manuální režim, 3=Finská sauna automaticky, 4=Bylinná sauna automaticky, 5=Parní lázeň automaticky, 6=Horký vzduch automaticky

IFm

Digitální vstup pro výběr

Impulsem se zapne "Finská sauna manuální režim"

IHm

Digitální vstup pro výběr

Impulsem se zapne "Vlhká sauna manuální režim"

IF

Digitální vstup pro výběr

Impulsem se zapne "Finská sauna automaticky"

IH1

Digitální vstup pro výběr

Impulsem se zapne "Bylinná sauna automaticky"

IH2

Digitální vstup pro výběr

Impulsem se zapne "Parní lázeň automaticky,"

IH3

Digitální vstup pro výběr

Impulsem se zapne "Horký vzduch automaticky"

Tr

Špouštěč sauny

Zapnutí/Vypnutí sauny

T

Požadovaná teplota

Analogový vstup požadované teploty v manuálním režimu

AI

Aktuální teplota sauny

Analogový vstup aktuální teploty

H

Požadovaná vlhkost

Analogový vstup požadované teploty v manuálním režimu

AIh

Aktuální vlhkost

Analogový vstup aktuální vlhkosti

Tf

Špouštěč ventilátoru

Zapnutí/Vypnutí ventilátoru (pouze když je sauna zapnutá)

Tc

Špouštěč přesýpacích hodin

Zapnutí přesýpacích hodin

D

Dveřní kontakt

Digitální vstup dveřního kontaktu (tento vstup zobrazuje stav dveří pouze ve vizualizaci)

Ab

Teplota lavice

Analogový vstup aktuální teploty lavice

P

Pohybový senzor

Digitální vstup pro pohybový sonzor

LW

Stav hladiny

Digitální vstup je aktivní (bez vody), výparník zůstává vypnutý

R

Reset

Vypnou se všechny výstupy

Dis

Deaktivace

Zablokuje všechny vstupy (dětská pojistka)

Parametry

Tc

Korekce teploty

Odchylka skutečné teploty sedadla (pokud je vybaveno senzorem)

Td

Teplota vysoušení

Požadovaná teplota vysoušení

Tn

Doba vysoušení

Doba chodu ventilátoru pro dosažení Td

Tt

Čas přesýpacích hodin

Doba trvání přesýpacích hodin. Začíná s každým novým impulsem na vstupu Tc. Čas se zobrazuje na výstupu AQt

To

Teplota bezpečnostního vypnutí 

Po překročení bezpečnostní teploty je aktivován výstup Qe

Ts

Čas pro bezpečnostní vypnutí 

Po uplynutí této doby se sauna automaticky vypne

P

PWM perioda

Doba periody PWM v sekundách

V

Zesílení

Zesílení v případě odchylky teploty

M

Počet použitých fází

Slouží k nastavení počtu fází:

0 = 3 fáze

1 = 1 fáze

2 = 2 fáze. Pokud je aktivní režim s výparníkem, tak se používají 3 fáze. Pokud je aktivní režim bez výparníku (např. finská sauna), používají se pouze 2 fáze.

Výstupy

AQ

analogový výstup pro kamna

Řízení sauny 0-10V

Q1

Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 1

Q2

Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 2

Q3

Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 3

AQv

Analogový výstup výparníku
Analogový výstup ovládání výparníku 0-10V

Qv

Digitální výstup výparníku Digitální výstup výparníku

Qa

Stavový výstup sauny Zapnuto, když je sauna aktivní

Qf

Digitální výstup ventilátoru Digitální výstup ventilátoru

AQt

Čas přesýpacích hodin Doba běhu přesýpacích hodin (zbývající čas)

Qd

Stavový výstup vysoušení Zapnuto, když je vysoušení aktivní

AQm

Aktuální provozní režim

0=Vypnuto, 1=Finská sauna manuální režim, 2=Vlhká sauna manuální režim, 3=Finská sauna automaticky, 4=Bylinná sauna automaticky, 5=Parní lázeň automaticky, 6=Horký vzduch automaticky

Qe

Chybový výstup Stav chyby (bezpečnostní vypnutí)

AQs

Stav požadované teploty Zobrazuje aktuální cílovou teplotu

AQh

Stav požadované vlhkosti Zobrazuje aktuální cílovou vlhkost

Qte

Stavový výstup konce přesýpacích hodin Pošle impuls po uplynutí doby přesýpacích hodin

Qta

Stavový výstup přesýpacích hodin Zapnuto, když jsou přesýpací hodiny aktivní