Funkce

Ovládání bazeénuFunkční blok Ovládání bazénu lze použít k ovládání 6-cestného ventilu Aquastar Air, ale je také možné použití bloku bez tohoto extensionu.

Pokud vlastníte Aquastar Air a ještě jste jej nenainstalovali, navštivte tuto stránku.

Provozní režimy

 • Automatický režim
  • Řízení dle nastaveného časovače
  • Pokud dojde ke spuštění manuálního režimu, tak se automatický režim přeruší a je opět aktivován po ukončení manuálního režimu.
  • Automatická regulace teploty
  • Ruční změna polohy ventilu je ignorována
 • Servisní režim
  • Umožňuje manuální ovládání ventilu prostřednictvím vstupů (SMWP), (SMIP) a (SMIdv).
  • Začátek manuálních pracovních režimů
  • Nastavení časovače je ignorováno
  • Aktivní, dokud uživatel opět nezapne automatický režim
  • Nedochází k regulaci teploty
 • Vyřazení z provozu
  • Všechny vstupy a příkazy z vizualizace jsou ignorovány
  • Ventil bude v poloze pro odlehčení
  • Na konci tohoto režimu bude proveden reset (sestupná hrana na vstupu reset (R))

Časovač pro automatický provoz

 • Žádná výchozí poloha ventilů. Ventily zůstanou v poslední pozici.
 • Pravidelné cykly (vždy s čerpadlem)
 • Filtrování
 • Zpětný proplach + usazovací proplach
 • Cirkulace
 • Dobu pro filtrování a cirkulaci lze zvolit libovolně. Doba cyklu zpětného proplachu je fixní (dle parametru ((Tb),(T)).
 • Pokud je aktivní cyklus pro regulaci teploty, pak má nicméně naplánovaný cyklus stále prioritu
  Např.: cirkulace od 9:00 do 12:00, ale naplánovaná filtrace 10:00 - 11:00
  →9:00 cirkulace, 10:00 - 11:00 filtrování, 11:00-12:00 cirkulace

Regulace teploty

 • Zajišťuje, aby byla dosažena cílová teplota pro daný den.
 • Řídí výstupy pro topení a chlazení
 • Vstupem (Eco) lze ovládat v automatickém režimu výstupy pro topení a chlazení.
 • Topení či chlazení bude aktivní během automatického režimu pouze tehdy, pokud to bude třeba -> musí být spuštěné filtrační čerpadlo.
  V manuálním režimu je toto ignorováno.
 • Pokud bude dle regulace teploty třeba topit či chladit a nebude aktivní žádný cyklus, bude spuštěna cirkulace.
 • Im Vollautomatikbetrieb wird zu Mitternacht entschieden, ob zu heizen, kühlen oder nichts zu tun ist, der User kann dann diese Entscheidung übesteuern

Možné režimy:

 • Plně automatický režim (Topení a chlazení dle nastavené teploty; Bude zohledněn režim ECO.)
 • Automatické topení (Topení s regulací nastavené teploty; Bude zohledněn režim ECO.)
 • Automatické chlazení (Chlazení s regulací nastavené teploty; Bude zohledně režim ECO.)
 • Manuální topení (Vytápění je zapnuto trvale)
 • Manuální chlazení (Chlazení je zapnuto trvale)
 • Vyřazení

Cykly

 • Filtrování
  • Spuštěné filtrační čerpadlo
  • Vypouštěcí ventil je uzavřen
  • Po uplynutí nastaveného času lze očekávat ještě zpoždění
  • Ventil topení uvolněn
 • Proplachování
  • Průběh: Proplachování → přechod na usazovací proplach → usazovací proplach →přechod k filtraci
  • Zapnuté filtrační čerpadlo (není zapnuto při přechodech)
  • Otevřený vypouštěcí ventil

 • Cirkulace
  • Zapnuté filtrační čerpadlo
  • Vypouštěcí ventil je uzavřen
  • Po uplynutí nastaveného času lze očekávat ještě zpoždění
  • Ventil topení uvolněn
 • Vypouštění
  • Zapnuté filtrační čerpadlo
  • Vypouštěcí ventil je otevřen

S výjimkou proplachovacího cyklu zůstává po každém cyklu ventil ve stejné poloze, aby se zabránilo zbytečné ztrátě vody při otočení ventilu.

Základní programování

Aby bylo možné zcela využít tento funkční blok, je jej třeba spojit s bezdrátovým extension Aqua Star Air. To provedete tak, že kliknete na funkční blok a v jeho vlastnostech pod položku „Aquastar Air“ vyberete vámi používaný extension Aqua Star Air.

Přiřazení Aquastar

Dvojitým kliknutím na funkční blok Ovládání bazénu se dostanete do nastavení časovače. Zde můžete nastavit různé časy pro zvolené cykly. Tyto časy můžete také nastavit pomocí vizualizace.

Časovač

Programování se může lišit v závislosti na tom, zda jste nainstalovali kryt bazénu, měření hladiny, použití jiného počtu senzorů, ...

V tomto příkladě jsem předpokládali bazén s měřením hladiny, zastřešením a topením.

Základní zapojení