Klouzavý průměr

Průměrná hodnota za daný čas.

Loxone Musterkoffer

Funkce

Klouzavý průměrNa vstup (AI) připojte analogovou hodnotu, ze které chcete vytvořit průměr. Parametr (ST) je určen k dotazování vstupní hodnoty v časovém intervalu (v sekundách).

Parametr (S) je počet hodnot, které mají být použity pro průměrování.

Průměrná hodnota je na výstupu (AQ).

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.

Příklady

Příklad - klouzavý průměr

Analogová hodnota je spojena se vstupem (AI) (venkovní teplota), je načtena každých 1800 sekund ( parametr (ST)- 1800 sekund = 30 minut).

V průměru lze použít posledních 48 načtených hodnot (Parametr (S)).

Následná vypočtená průměrná hodnota je na výstupu (AQ) (průměrná venkovní teplota za 24 hodin).
Je to průměr za posledních 24 hodin, jelikož se zde teplota kontroluje každých 30 minut (2 hodnoty za hodinu, při použití 48 dotazovacích hodnot.

tl_files/loxone/Content_images/icons/small/info_small.png

 

Příklad použití:
Regulace ventilační techniky, ovládání klimatizace, ovládání topení . . .