Integer

Zaokrouhlení na celé číslo.

Loxone dokumentace

Funkce

IntegerHodnota na vstupu bude zaokrouhlena v závislosti na parametru (AQ) a následně zobrazena na výstupu (AQ).

Parametrem (R) lze nastavit pravidlo pro zaokrouhlování:

 

(R) = 0               Vždy se zaokrouhluje směrem dolů.
(R) = 1 Bude zde platit pravidlo pro zaokrouhlení: Pokud bude první hodnota za desetinou čárkou menší než 5, potom se bude vstup zaokrouhlovat dolů. V opačném případě se bude zaokrouhlovat nahoru - hodnota za desetinou čárkou bude větší než 5.

Příklady

Příklad - Integer

Na tomto obrázku je vidět, že horní hodnota na vstupu je zaokrouhlena dolů a spodní hodnota je pomocí parametru zaokrouhlena směrem nahoru.