Zprovoznění
1-Wire Extension

Návod, jak zapojit a zprovoznit 1-Wire Extension od Loxone.

Loxone Musterkoffer

Technická data

 • Připojení k Loxone sběrnici
 • 1x 1-wire rozhraní (výstup 5V max. 50mA)
 • 16,3 kbit/s
 • Napojení až 20 senzorů
 • Neomezený počet iButtonů
 • Rozměry: 35,5 x 88 x 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2
 • Spotřeba cca 30mA
 • Konfigurace přes Loxone Config
 • Napájení 24VDC
 • Stupeň krytí: IP20
 • Okolní teplota: 0 ... +50°C

Podporované 1-Wire senzory

Následující senzory lze napojit na 1-Wire Extension:

 • DS1822 (22) Teplota
 • DS18B20 (28) Teplota
 • DS18S20 (10) Teplota
 • DS1963S (18) Přístupový systém
 • DS1990 (01) Přístupový systém
 • DS2438 (26) Teplota, napájení VDD, napájení VAD, napájení VSens

Instalace

 • Nainstalovat 1-Wire Extension na DIN lištu
 • Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace (doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
 • Připojit Loxone sběrnici
 • Připojit 1-Wire svorky k 1-Wire Extension
 • Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení Miniserveru)
 • Aktivovat napájení
 • Statusy LED
  Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je 1-Wire extension naprogramováno. Pokud není naprogramováno, bliká oranžově.

Technický nákres

Podporovaná 1-Wire zařízení

Pro přidání 1-Wire Extension klikněte v záložce "Periférie Extension" na "1-Wire Extension".
1-Wire Extension podporuje následující 1-Wire zařízení:

1-Wire Gerät Family Code Popis

Defaultní skenovací cyklus [s]

DS1822
Econo 1-Wire Digital Thermometer

22

Teplotní senzor
Rozsah: -55°C do +85°C
Přesnost: +- 2°C od -10°C do +85°C
Rozlišení : 12 Bit popř. 0,0625°C
60
DS18B20
Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer

28

Teplotní senzor
Rozsah: -55°C do +85°C
Přesnost: +- 0,5°C do -10°C bis +85°C
Rozlišení: 12 Bit popř. 0,0625°C
60
DS18S20
Parasite Power Digital Thermometer
10 Teplotní senzor
Rozsah: -55°C do +125°C
Přesnost: +- 0,5°C od -10°C do +85°C
Rozlišení: 9 Bit popř. 0,5°C
60
DS1963S
Serial Number iButton (SHA)
18 Přístupový systém 0,1
DS1990
Serial Number iButton
01 Přístupový systém 0,1
DS2438
Smart Battery Monitor
26 AD převodníky a teplotní senzory.

Teplota

Rozsah: -55°C do +125°C
Rozlišení: 13 Bit popř. 0,03125°C

60
   

Napětí VDD

Napájení
Rozsah: 0V - 10,23V
Rozlišení: 10mV

 
   

Napětí VAD

Napájení vstupního pinu AD převodníku
Rozsah: 0V - 10,23V
Rozlišení: 10mV

 
   

Napětí Vsens

Napětí na externím odporu (Rsens) pro nepřímé měření proudu
Rozsah: -0,25V - 0,25V
Rozlišení: 0,2441mV
Výpočet proudu: I = Vsens/Rsens

 
   

Tento čip je používán mnoha výrobci pro měření vlhkosti. K tomu je třeba přiřadit výstupní napětí z AD převodníku senzoru vlhkosti vstupního pinu (VAD) DS2438.
Například WireGate Multisensor "MS-THS13-BRK":

 
    humidity_uncompensated = ((VAD/VDD) - 0.16) / 0.0062
temperature_compensation = 1.0546 - (0.00216 * temperature)
humidity_compensated = humidity_uncompensated / temperature_compensation
 
    Pro přepočet [V] na vlhkost [%] se používá funkční blok "Vzorec" z kategorie "Matematika".  
Informace - 1-Wire teplotní čidla

 

Vezměte prosím na vědomí, že interval dotazování na teplotní 1-Wire čidla velmi zatěžuje sběrnici. Interval dotazování by měl být pro 1-Wire teplotní čidla nastaven nejlépe na výchozí hodnotu 60 sekund.

Kabeláž

1-wire čidla se vyznačují velice snadnou instalací. Následující pokyny pro instalaci jsou směrodatná ke správnému fungování a přenosu dat.

 • K instalaci použijte kroucený datový kabel. Ideálně CAT7
 • Při parazitním zapojení doporučujeme maximální délku kabelu 100 metrů a maximálně 20 senzorů.
 • Vodiče DQ a GND se provádějí vždy jedním krouceným párem kabelu!
 • Následující možnosti instalace a topologií je možné libovolně použít. V závislosti na okolních podmínkách a celkové délce kabeláže se odvíjejí výsledné hodnoty senzorů.
Doporučení kabaleáže

 


pro zapojování 1-Wire čidel doporučujeme použít stíněnou kroucenou dvojlinku ideálně CAT7. Zvolení správné kabeláže významně ovlivňuje vlastnosti 1-wire sběrnice. CAT7 zajistí kvalitní připojení a připraví Vaši instalaci na budoucí využití.

Možnosti zapojení

Sběrnice bez odboček

Umožňuje délku kabelu 350 m a připojit je možné až 20 senzorů.

Sběrnice s malými odbočkami

Díky použití této topologii je možné dosáhnout podobných výsledků. Délka kabelu může být až 300 metrů a použít lze také 20 čipů.

Sběrnice s většími odbočkami

Tento typ lze doporučit pouze omezeně. Umožňuje použít kabel o celkové délce 100 metrů a použít můžete 20 čipů.

Hvězdicová topologie

Je výhodná z hlediska flexibility a snadné instalace - doporučujeme v rámci Loxone standardu. Celková délka by neměla překročit 100 metrů a celkově 20 čipů.

Kruhová topologie: Topologie ring není pro 1-Wire vhodná. Pokud použijete tento druh instalace, nebude možné přijímat žádné signály.

Kabeláž 1-Wire senzoru

Jedná se o schéma zapojení teplotního čipu 1-Wire DS18B20+. Popisky pinů se mohou výrobce od výrobce lišit a doporučujeme Vám dbát na označení výrobce.

Parazitní zapojení  napájení: Při parazitním zapojení se GND a VDD spojí a data připojí na Extension

Extension DS18B20+ 1-Wire teplotní
čip v pouzdře
(zakoupený po roce 2015)

1-Wire teplotní
čip v pouzdře
(zakoupený do roku 2015)
(A) DQ (2) DQ (bílý) DQ (červený) DQ
(B) GND (1/3) GND/VDD (hnědý/zelený) GND/VDD (bílý/zelený) GND/VDD


Dávejte prosím pozor na skutečnost, že ne všechny 1-Wire čipy jsou vhodné pro parazitní připojení. Informace o vhodnosti se dozvíte u výrobce.

Separátní zapojení: Připojení na všechny 3 piny čipu:

Extension DS18B20+ 1-Wire teplotní
čip v pouzdře
(zakoupený po roce 2015)
1-Wire teplotní
čip v pouzdře
(zakoupený do roku 2015)

(A) DQ (2) DQ (bílý) DQ (červený) DQ
(B) GND (1) GND (hnědý) GND (bílý) GND
(C) VDD (3) VDD (zelený) VDD (zelený) VDD


Pro zapojení 1-Wire čidla, doporučujeme kroucený stíněný kabel typu Cat 5e, Cat 6 nebo Cat 7. DQ a GND by měly být připojeny a taženy v páru a krouceně. Zbývající vodiče kabelu mohou být také použity například pro tlačítka.

Teplotní senzory 1-Wire lze perfektně umístit díky svým malým rozměrům za tlačítko ve zdi. Je důležité, aby potrubí, které vedou k tomu mohou být utěsněny, aby se zabránilo průvanu.

Konfigurace Loxone Extension

Přidání extension do programu

Chcete-li vložit jeden nebo více Extensionů, klikněte v Loxone Config na záložku „Periférie Miniserver“ a klepněte na tlačítko „Vyhledávání periférií“.

Vyhledání extension

Otevře se nové okno, ve kterém můžete vidět všechny dostupné Extensiony. Můžete přidat všechny zařízení pomocí příslušného tlačítka, nebo z tabulky vybrat pouze jeden Extension, zapsat jeho jméno a stisknout tlačítko „+“.

Výsledek vyhledávání extension

Identifikace zařízení

Pokud je v instalaci více stejných Extensionů a není již možné je identifikovat podle sériového čísla, existuje zde možnost je identifikovat pomocí Loxone Configu. V záložce periférie, ve stromové struktuře vyberte požadovaný Extension. Jakmile Extension označíte, nachvilku se rozbliká.

Přidání Extensionu bez fyzického připojení

Pokud není Extension připojen k Miniserveru, pak ho není možné najít zapomocí vyhledávání.

Nicméně je tu možnost přidat Extension do programování bez jeho fyzického připojení. Připojte se k Miniserveru a pokud je v něm nahraný program, dejte načíst z Miniserveru. Poté v záložce Periférie Miniserver najděte tlačítko "Jednotky". Po jeho stisknutí se rozbalí menu s Extensiony, které můžete přidat. Sériové číslo je možné vyplnit později ve vlastnostech.

 

Menu jednotky Loxone Extension

Výměna zařízení - změna sériového čísla

V případě, že chcete vyměnit extension za nový, je třeba u původního extensionu, který je přidán v programu, změnit sériové číslo dle nového extensionu.
Klikněte na původní extension ve stromové struktuře periférií a přejděte do okna Vlastnosti. Zde zadejte nové sériové číslo.

Sériové číslo

To naleznete na spodní straně Extension nebo ve vyhledávání.

DMX Extension - sériové číslo

 

Krom ručního vyplnění sériového čísla nového extensionu lze využít vyhledávání periférií.

Zapojte nové zařízení a spusťte "Vyhledávání periférií". Staré zařízení bude ve stavu "Offline". Nové ve stavu "Nepoužitý". Kliknutím vyberte dosud nepoužitý extension a v rozbalovacím menu "Nahradit zařízení" vyberte to, které chcete nahradit. Nakonec klikněte na "OK". Extension je nyní nahrazen.

Uložení programu do Miniserveru

Po vyplnění sériového čísla klikněte na záložku Miniserver a nahrajte program do Miniserveru. Po restartu (trvá cca 7 sekund) by 1-Wire Extension mělo blikat zeleně.

Přidání 1-Wire senzoru

Přidání Extension

Nejdříve přidejte 1-Wire Extension do programu a pak jej uložte do Miniserveru.

Přidání 1-Wire čipu/zařízení

V okně periférií označte 1-Wire Extension a klikněte na možnost "1-Wire vyhledávání".

Označte senzor, vyplňte jeho popisek a klikněte na možnost "vytvořit zařízení".

Jakmile se senzor zobrazí v okně periférií, je možné s ním pracovat.

Identifikace 1-Wire senzorů

Doporučujeme všechna čidla nejprve přidat a poté je postupně naučit. Opačný postup je přidávat a učit čidla jednotlivě.

Vyhledání 1-Wire čidla

V případě zapojení pouze jednoho čidla, nehrozí nebezpečí záměny vyhledávaných čidel.

Do programu můžete připojit všechna čidla. Změnou teplot u jednotlivých čidel identifikujete jednotlivá měřící zařízení (čidla). Změnu můžete například provést, když se senzoru dotknete prstem. Z důvodu ušetření času můžete nastavit cyklus dotazování (uvedené v sekundách) na nižší hodnotu. Poté však nastavte zpět na smysluplné hodnoty.

1-Wire čidlo - vyhledáváníNakonec nastavte cyklus dotazování na standardní hodnotu. Při měření teploty je dostačující, když se teplotní hodnoty aktualizují každých 10 minut..

Zapojení elektronické čtečky klíčů

iButton čtečka je zapojena do Loxone 1-Wire Extensionu. Bílý drát je = DATA", šedý drát = uzemění "GND".

Žlutý drát je běžně zem (GND) pro obě LED. Zelená = Zelená "green" LED, Červená = Červená "red" LED. Obě LED mohou pracovat s 24 V DC, není již potřeba žádný další odpor - je integrován přímo v produktu.

Pokud jste zakoupili iButton čtečku z našeho webshopu před rokem 2015, je nutné nainstalovat i odpovídající odpory.

Zelené LED: U = 2,1V 20mA
Červené LED: U= 1,95V 20mA
S vyšším napětím použijte správný odpor!

Od chvíle, kdy je iButton aktivní komponenta v systému, můžete připojit pouze jednu iButton čtečku pro každý 1-Wire Extension. Když by čteček na 1-Wire extension bylo více, pak by nebylo možné určit, odkud signál přichází. Maximum iButtonu pro iButton čtečku je neomezený.

Více informací na téma 1-Wire naleznete na Wikipedii.

Přiřazení iButtonu k uživateli

iButton můžete naučit stejně jako teplotní senzor a je ho možné přiřadit k určitému uživateli.

Nejprve ve stromové struktuře "Periférie" označte 1-Wire Extension. Pro vyhledání zařízení je nutné v menu "Miniserver" zaškrtnout volbu "1-Wire monitor" nebo kliknout na "1-Wire vyhledávání".

1-Wire iButton - vyhledávání

Nyní přejděte do 1-Wire monitoru a označte přidaný 1-Wire iButton (1). V menu vyberte uživatele (2) a klikněte na "Přidat uživatele" (3).

1-Wire iButton přiřazení k uživateli

Nyní je iButton přiřazen k příslušnému uživateli.

Dozvědět se více

Kontaktujte nás

Icon config
Krátká specifikace a plánek zapojení Extensionu - ENG (pdf)

Stáhnout

tl_files/loxone/design/images/icons/icon_tickmark.png
Extension EG prohlášení o shodě - DE (pdf)

Stáhnout

tl_files/loxone/design/images/icons/icon_tickmark.png
RoHS prohlášení o shodě - DE (pdf)

Stáhnout