První kroky

Loxone Musterkoffer

Vytvoření programu

Nový program

Po otevření konfiguračního software se automaticky otevře nový program.

Přidání Miniserveru

Pokud chcete začít s programováním, je třeba do programu přidat Miniserver. Ten je možné přidat v záložce "Periférie".  Jakmile přidáte Miniserver, zobrazí se Vám ve stromové struktuře okna "Periférie" Miniserver a jeho vstupy a výstupy. Po přidání Miniserveru je možné také přidávat Loxone Extension.

Pojmenování vstupů a výstupů

Doporučujeme pojmenovat jednotlivé vstupy a výstupy Miniserveru a Loxone Extension. Později to rapidně usnadní orientaci v programu. Klikněte na odpovídající vstup a nebo výstup. V okně "Vlastnosti" můžete upravit jeho označení. Označení slouží pro konfigurační software. Pokud chcete mít jiné označení v konfiguračním softwaru a jiné ve vizualizace, vyplňte ještě popis. Pokud nevyplníte pole popis, bude pro vizualizaci použito pole označení.

Použití speciálních znaků


Vyvarujte se používání speciálních znaků. Mohlo by dojít k problémům při vizualizaci.

Přidání funkčních bloků

V záložce program se nachází funkční bloky, které můžete použít. Jednoduše je lze přetahovat na pracovní plochu pomocí "drag&drop".

Funkční blok lze umístit na jakékoliv místo na pracovní plochu a též na libovolnou stránku. Je možné jej dále parametrizovat.

Rychlé přidání

Pokud se nacházíte na stránce s programováním, je možné využít klávesu F5 a vyvolat tak kontextovou nabídku se všemi funkčními bloky. Po vybrání příslušného bloku jej přidáte "dvojklikem".

Spojení vstupů a výstupů

Stiskněte zelenou šipku na vstupu a držte. Následně táhněte na požadovaný vstup, který reprezentuje červená šipka. Tím dojde k požadovanému spojení. To samé platí u výstupů. Je možné, aby na sebe navazovalo více funkčních bloků, kombinovaných s porovnáním, a tak dále.

K odebrání spojení stačí kliknout na červený a nebo zelený symbol a vazba se zruší.

Vlastnosti funkčních bloků

Po úspěšném programování, a nebo ještě lépe během něho, byste měli nastavit jednotlivé parametry funkčních bloků.

Okno vlastností

Po označení některého z funkčních bloků a nebo vstupu či výstupu se objeví jeho vlastnosti v okně vlastností. Často se setkáváme i s pojmem parametry. Pokud klikneme na jednotlivé parametry, dole v okně se zobrazí krátká nápověda.

Jednotlivé hodnoty lze upravit dle libosti.

Přizpůsobte si okno vlastností

Okno vlastností můžete umístit na jakoukoliv stranu programovacího software a nebo ho můžete nechat pouze v prostoru. Záleží na Vás. Můžete jej libovolně zmenšovat a zvětšovat.

Příklad: Nastavení vlastností simulace

Pro správnou funkci vypínačů je třeba zvolit správný typ. Je možné zvolit jej i pro simulaci.

Například pro funkci dětské pojistky je třeba zvolit v simulaci přepínač.

Příklad: Nastavení barvy objektu

Kdo chce, může v programu libovolně měnit barvy objektů. Kliknutím na barvu objektu ve vlastnostech můžete kdykoliv barvu změnit.

Negace vstupů a výstupů

Pokud chcete nějaký vstup a nebo výstup negovat, najeďte na jeho popisek. Ve chvíli, kdy se zobrazí tečka, stiskněte levé tlačítko myši. U požadovaného vstupu a nebo výstupu se zobrazí tečka, což znamená negaci.

Nastavení remanence objektu

Remanence zajistí, že po výpadku proudu bude funkční blok okamžitě aktivován. Remanence se označuje symbolem baterie. Pro aktivaci remanence lze vstup negovat, připojit na něj konstantu a nebo nějaký jiný funkční blok. Spojení s jiným funkčním blokem není podporováno.

Režim simulace

Spuštění režimu simulace

Jistě se ocitnete v situaci, kdy si budete potřebovat vyzkoušet, jak program doopravdy funguje. Právě k tomu je v konfiguračním softwaru režim simulace.

K tomu, abyste režim simulace spustili, je třeba se přepnout do záložky simulace a kliknout na start.

Režim simulace je možný pouze bez připojení k Miniserveru


Pokud jste náhodou připojení k Miniserveru, musíte se pro spuštění simulace odpojit. Jinak je k dispozici tzv. LiveView.

Simulace programu

Klikem na vstup můžete vyvolat akci podobně, jako by tomu bylo stisknutím na vypínač a nebo přes vizualizaci. Tak můžete simulovat reálné chování prvků i ve chvíli, kdy nemáte k dispozici reálné zapojení.

Analogové hodnoty můžete zadávat analogovým jezdcem.

Nahrání programu do Miniserveru

Spojení s Miniserverem

K tomu, abyste se připojili k Miniserveru, je nutné se přepnout na záložku "Miniserver" a na možnost "Připojit".

Uživatelské jméno a heslo

V novém dialogovém okně vyplňte odpovídající údaje. Do horní kolonky zadejte IP adresu Miniserveru (např. 10.7.7.69) a nebo jeho název (např. lxl19). Pokud používáte nějaký jiný port pro konfigurační software, (jiný než  80), je nutné jej doplnit za dvojtečku (např. lxl19:8080 a nebo 10.7.7.69:8080).

Defaultní nastavení

Standardní nastavení uživatelského jména a hesla je "admin". Toto heslo můžete změnit v okně periférie pod položkou uživatelé.

Zadání sériového čísla

Označte Váš Miniserver a v okně vlastností zadejte jeho sériové číslo.

To naleznete na samolepce na zadní straně Miniserveru a nebo je k dispozici na webovém rozhraní po zadání http://adresa-miniserveru/admin/ a nebo je možné též zjistit ve vlastnostech ve Windows Exploreru.

Nahrání programu do Miniserveru

Pokud jste provedli veškerá potřebná nastavení, můžete se připojit ke svému Miniserveru. Klikněte na záložku Miniserver a zvolte možnost "Uložit do Miniserveru".

Dojde k zaslání programu do Miniserveru. Standardně se provede restart (doporučujeme ponechat zaškrtnutou možnost "Při ukládání automaticky restartovat"). Program bude během chvilky k dispozici (záleží na velikosti programu).

Uložení programu do počítače

Program z Miniserveru můžete samozřejmě stáhnout i zpět do počítače. K tomu slouží volba "Nahrát z Miniserveru". Pozor! Pokud zvolíte tuto možnost, přepíše program právě aktuální rozdělaný program na Vaší pracovní ploše.

Automatické uložení

V záložce na úvodní stránce můžete v poli "Automatické uložení" nastavit automatické ukládání programu na Váš lokální disk.

Online Test

Spuštění "LiveView"

Pokud chcete Váš program otestovat v opravdovém provozu, připojte se ke svému Miniserveru a klikněte na záložku "LiveView".

V této online simulaci můžete pozorovat, jak se po stisku tlačítek (jak fyzických, tak ve vizualizaci) rozsvítí jednotlivé vstupy a výstupy.


"LiveView" slouží k ověření funkčnosti v reálném provozu. Nelze v něm měnit stavy, ani parametry.