Zpoždění impulsu

Zpoždění výstupního impulsu definované délky.

Loxone Musterkoffer

Funkce

Zpoždění impulsuPři náběžné hraně na vstupu (Tr) se spustí časovač bloku. Po uplynutí časového intervalu (D), je výstup (Q), pro dobu trvání výstupního impulsu aktivní (T). Doba zpoždění (D) je znovu aktivována s každou náběžnou hranou na vstupu (Tr).

Je-li vstup (R) aktivován, časovač se vynuluje a výstup (Q) je zakázán. Teprve po nové náběžné hraně na vstupu (Tr), je restartováno měření času.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.

Časový diagram