Topná křivka

Topná křivka vypočítá optimální teplotu v závislosti na venkovní teplotě.

Loxone Musterkoffer

Funkce

Topná křivkaNa vstup (T) (teplota) nastavte cílovou teplotu. Požadovanou teplotu můžete nastavit například buď pomocí virtuálního vstupu nebo časovače. Na analogová vstup (Al) připojte venkovní teplotu.

Pro správnou funkci bloku je třeba nastavit parametr (S). Ten je použit k nastavení strmosti vytápěcího systému. Tento parametr musí být nastaven pro každý vytápěcí systém.

Hodnoty pro nastavení parametru (S):

Podlahové topení 0.25 - 0.5
Panelové radiátory 1.26 - 1.33
Radiátory podle normy DIN4703 1.3
Konvektory 1.25 - 1.45

Paralelní posun topné křivky může být nastaven použitím parametru (N).

Parametry (Min) a (Max) jsou pro nastavení maxima a minima výsledné teploty.

Charakteristika - Topná křivka

 

 

Legenda:
Tato charakteristika se vztahuje k požadované teplotě 20°C.
a) Dodávaná teplota ve °C; b) Venkovní teplota ve °C; c) Sklon; d) Paralelní posun

 

Zdroj Wikipedie:http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekvitermní_regulace

 

Po tomto nastavení bude na výstupu (AQ) požadovaná teplota topné vody.

 

Výstup (Q) je digitální chybový výstup, který se aktivuje když:

  • Venkovní teplota překročí teplotu v místnosti (Chybový výstup je minimální výsledná teplota).
  • Teplota místnosti překročí venkovní teplotu o více jak 80°C. Například, když je v místnosti teplota 20°C, pak nesmí teplota venku klesnout pod -60°C. Chybovým výstupem je potom maximální výslední tplota.

 

 

 

Legenda:

Tato charakteristika se vztahuje k požadované teplotě 20°C.

a) Dodávaná teplota ve °C; b) Venkovní teplota ve °C; c) Sklon; d) Paralelní posun