PID - regulátor

PID regulátor je kombinace P-, I- a D- Regulátoru.

Loxone Musterkoffer

Funkce

PID regulátorTeto funkční blok představuje klasický PID regulátor s možností dalšího nastavení, jako saturace výstupu, perioda vzorkování vstupní analogové hodnoty, atd. . .

Manuální režim

Pro manuální režim nastavte vstup (A) na hodnotu 0.

V tomto režimu bude výstupní hodnota (AQ) odpovídat nastavené hodnotě v parametru (Mv).

Při aktivaci resetu (R) bude po dobu aktivace na výstupu (AQ) hodnota 0.

V manuálním režimu nemají jiné vstupy nebo parametry vliv na výstup (AQ).

Automatický režim

Pro automatický režim nastavte vstup (A) na hodnotu 1.

Na vstup (AI) připojte hodnotu ze senzoru regulované veličiny. Parametrem (ST) můžete nastavit periodu vzorkování této veličiny.
Požadovanou hodnotu regulované veličiny zadejte do parametru (T). Nyní nastavte parametr (Kp) – proporcionální složku, parametr (Ki) – integrální složku a (Kd) – derivační složku.

Mimo to můžete na výstupu (AQ) nastavit saturaci – tedy nastavit minimální (Min) a maximální (Max) povolené hodnoty výstupu nebo parametrem (Tr) hysterezi.

tl_files/loxone/Content_images/icons/small/info_small.png

 

Další informace o regulátorech můžete například najít zde.