Časovač

Online nápověda Loxone - Funkční blok Časovač

Loxone Musterkoffer

Základní funkce

Časovač

Pomocí programovatelného bloku Časovač lze pro definované časové období nastavit požadované hodnoty časovače.

Časovač lze přepínat mezi digitálním a analogovým režimem.

Mimo nastavení dnů v týdnu lze také definovat vlastní spínací časy pro dovolenou a jiné druhy provozních režimů.

Navíc lze tento blok použít ve vizualizaci, kde se mohou spínací časy nastavit pohodlně pomocí telefonu, tabletu nebo PC.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.

Digitální režim časovače

Dvojitým kliknutím na časovač se vám zobrazí okno, ve kterém lze definovat spínané časy pro určitý režim – Svátek, Dovolená, Volný den/školní prázdniny, Pondělí, Úterý, atd.... (Čísla v závorkách jsou čísla režimů.)
Časovač automaticky prochází režimy označené jako dny v týdnu. Můžete však použít i předem nadefinované či své vlastní režimy. Více o režimech se dozvíte zde.

Digitální režim - režimy

Pro definování spínaných časů klikněte levým tlačítkem myši na požadovaný počáteční čas. Podržte tlačítko myši a táhněte do požadovaného konečného času a poté tlačítko myši uvolněte. Spínací čas je znázorněn zeleně.
Spínané časy můžete také nastavit v sekci „Vybraný řádek“ v levé dolní části okna.

Digitální režim - časy

V takto vámi definovaných spínacích časech bude výstup (AQ) aktivní.

Časovač také generuje impulsy při začátku spínaného času na výstupu (On) a při jeho konci na výstupu (Off).
Doba trvání impulsů je definovaná parametrem (T).

Čas zbývající do konce spínané oblasti naleznete na výstupu (AQmt).

V případě, že přivedete impulz na vstupu reset (R), je výstup (AQ) deaktivován předčasně. 

Analogový režim časovače

Časovač může být použit pro výstup analogových hodnot. Chcete-li použít analogový časovač, musíte zakázat v okně vlastností bloku „Použít jako digitální výstup“.

Analogový režim - vlastnosti

Dále nastavíte režimy a spínané časy stejně jako u Digitálního režimu časovače s tím, že budete mít nyní možnost nastavit výstupní hodnotu pro každý spínaný časový interval. Tato hodnota se následně objeví na výstupu (AQ).
Můžete také definovat standardní hodnotu, která bude na výstupu (AQ) během zbylých nedefinovaných časů (bílé oblasti).

Analogový režim - hodnota

 

Pokročilé funkce

Dodatečná aktivace

V digitálním i analogovém režimu můžete pro libovolný spínaný časový interval využít funkce Dodatečné aktivace. Tato funkce způsobí, že výstup časovače (AQ) bude aktivní, pokud časovač bude ve zvoleném časovém intervalu a současně bude přiveden impuls na vstup (Tr).

Vyberte časový interval, v dolní části okna klikněte na políčko „Aktivace nutná“.

Dodatečná aktivace

tl_files/loxone/Content_images/icons/small/info_small.png

 

Toto je například užitečné při kontrole vstupních dveří obchodu. Pokud není přítomen žádný personál (Např. Z důvodu nemoci), dveře potom zůstanou zamčené!

 

Manuální režim

Manuální režim slouží k přímé volbě provozních režimů (Svátek/Dovolená/Pondělí/atd...).

Pokud je parametr (A) nastaven na hodnotu 1, časovač bude pracovat v manuálním režimu. Pomocí parametru (M) je možné zadat číslo režimu (číslo v závorce za názvem režimu), který se má vykonávat.

Příklady

Typická konfigurace funkčního bloku časovače s kalendářem a funkcí budíku, otevírání dveří a topením. Stáhněte si přiložená vzorová data a podívejte se jak je programování v konfiguračním softwaru jednoduché!