Zabezpečení v Real Smart Home

Loxone Real Smart Home chrání obyvatele domu před nebezpečím, jako je oheň, vloupání, vniknutí vody, mráz a vítr. Real Smart Home si uvědomuje hrozbu nebezpečí a snaží se ji odvrátit veškerými prostředky.

Detaily naleznete v následujících kategoriích zabezpečení:

Ochrana proti vloupání
Ochrana obyvatel
Ochrana budov
Ochrana instalace

Ochrana proti vloupání v Real Smart Home

V Real Smart Home je ochrana obyvatel samozřejmostí. Díky rozsáhlým alarmovým funkcím Loxone můžete zajistit maximální bezpečnost. Při vaší absenci chrání poplašné funkce majetek před krádeží. V přítomnosti obyvatel je v popředí pohoda obyvatel.

Správný výběr Hardware:

Pro Real Smart Home, který detekuje vloupání včas, musí být spolehlivě zaznamenány informace o pohybu, stavu okna, rozbitém skle a vibracích. Za tímto účelem nabízíme řadu produktů speciálně vyvinutých pro tuto oblast, která by neměla chybět v žádném Loxone Smart Home.

Bezpečný přístup v Real Smart Home

Přístupový systém v Real Smart Home by měl být co možná nejjednodušší a přesto poskytovat maximální bezpečnost v nepřítomnosti. Doporučujeme elektromotorický zámek dveří, který automaticky uzamkne vchodové dveře při zavírání ve spojení s personalizovaným přístupovým systémem, jako je například NFC Code Touch. V momentě, kdy přiložíte NFC tag nebo NFC přívěsek k NFC Code Touch, nebo zadáte přístupový kód, automaticky se Vám otevřou vchodové dveře a současně deaktivuje poplašný systém. Váš zákazník tedy nemusí explicitně přemýšlet o deaktivaci poplašného systému, ale provádí oba kroky v jednom.

Vhodné Funkční bloky:

Funkční blok Alarm lze použít k implementaci poplachových funkcí. Když narušitel vnikne do Real Smart Home a jeden z poplachových senzorů zaktivuje, poplach se spustí v několika fázích. Real Smart Home okamžitě vyvine maximální úsilí aby odstrašil narušitele a okamžitě informoval obyvatele. V konfiguraci Loxone jsou k dispozici následující bloky pro realizaci funkce alarmu:

Abyste byli spolehlivě informováni o vloupání, doporučujeme používat službu Caller Service!

 

Zpět na obsah

Ochrana obyvatel Real Smart Home

Pohoda vlastní rodiny je na prvním místě v Real Smart Home. Jednou z nejčastějších příčin zranění lidí v jejich domově je zapříčiněna požárem domácnosti. Například v Rakousku existuje v několika spolkových státech povinnost detektoru kouře v každé domácnosti, v Německu od 31.12.2017 musí být každá domácnost vybavena detektory kouře. Nicméně počet požárů s osobním zraněním je stále vysoký. Skutečný inteligentní dům zvyšuje mnohonásobně bezpečnost a může zachránit životy.

Správný výběr Hardware:

V Real Smart Home máme k dispozici dva různé produkty, které mohou odhalit vznik požáru nebo kouře v počáteční fázi. Aby nedošlo ke zranění osob a poškození majetku při požáru, je správná volba produktů velmi důležitá.
Pro optimální ochranu obyvatel doporučujeme následující snímače:

Loxone Touch a Loxone Touch Pure mají snímač teploty, který normálně zajišťuje dokonalé vnitřní klima. Snímač teploty může být použit také k detektoru kouře pro včasnou detekci požáru.
Teplotní čidlo v Loxone Touch a Loxone Touch Pure rozpozná rychlé změny teploty a hlásí alarmy na základě definovatelné hodnoty.

Vhodné Funkční bloky:

Prostřednictvím Centrály požáru a úniku vody lze nastavit mnoho funkcí pro ochranu obyvatel v Real Smart Home. Je-li detekován požár pomocí detektoru kouře Air nebo Loxone Touch, spustí se požární poplach. Poplach se spouští ve dvou fázích (předběžný alarm / hlavní alarm). Pokud je instalace provedena dle Loxone Standardu, tak se během poplachu vytáhne stínící technika, osvětlení bliká a prostřednictvím Music Serveru se rozezní varovný alarm. Real Smart Home v takovémto případě dělá maximum pro varování obyvatel.

 

Abyste byli spolehlivě informováni o požáru ve vašem domě, doporučujeme používat službu Caller Service!

 

Zpět na obsah

Ochrana budov v Real Smart Home

Kromě ochrany před vloupáním a ochranou obyvatel nabízí Real Smart Homes i komplexní ochranu i stavby jako takové. Je velice důležité, aby se skutečný inteligentní dům chránil před hrozbami, jako je bouřka, mráz a voda.

Správný výběr Hardware:

Real Smart Home je ohrožen různými vlivy z okolního prostředí, takže je nutné inteligentní dům neustále chránit před těmito nebezpečími. Bezprostřední poškození může způsobit bouřka, mráz, oheň nebo voda. Následující senzory dokáží zjistit tato nadcházející nebezpečí:

Vhodné Funkční bloky:

S Centrálou požáru a úniku vody se Loxone Smart Home může chránit před poškozením vodou. V případě detekce vody pomocí Záplavového senzoru Air jsou aktivovány stejné úrovně poplachu jako u požárního poplachu. Za toto je zodpovědný následující funkční blok:

Kromě nežádoucího vniknutí vody může dojít ke vzniku nebezpečné situace v důsledku mrazu a větru. Z toho důvodu je Real Smart Home chráněn Meteostanicí Loxone. Součástí automatického programování je ochrana před mrazem a ochrana před bouřkou. Automatické nastavení provádí Ochranu před mrazem a Ochranu před bouřkou následujícím způsobem:

Ochrana před mrazem

Pokud venkovní teplota klesne pod 1 ° C a Meteostanice zjistí srážky, Real Smart Home zabraňuje poškození způsobenému námrazou. Všechny stínící prvky se okamžitě zastaví a jsou z bezpečnostních důvodů zablokovány. Ochrana před mrazem může být manuálně zrušena ve vizualizaci nebo automaticky deaktivována, pokud venkovní teplota překročí 10 ° C.

Ochrana před bouřkou

Pokud Loxone meteostanice detekuje rychlost větru, při níž by mohlo dojít k poškození stínící techniky, aktivuje ochranu před bouřkou. To znamená, že všechny stínící prvky se uvedou do bezpečnostní pozice a jsou zablokovány. Ochrana před bouřkou může být buď manuálně ukončená v aplikaci, nebo automaticky, když se rychlost větru vrátí na bezpečné hodnoty.

 

Zpět na obsah

Ochrana instalace v Real Smart Home

Bezpečnost Real Smart Home zahrnuje nejen ochranu obyvatel a budovy, ale také ochranu elektrických instalací, protože i nebezpečí, jako je přepětí, nečekané poruchy a únava materiálu, mohou ohrozit celou elektroinstalaci domu.

Plánování a montáž produktů Loxone Smart Home smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.

Co Loxone přináší pro zabezpečení instalace ?

Všechny výrobky Loxone jsou speciálně navrženy pro dlouhou životnost. Real Smart Home není po několika letech provozu zastaralý, ale je určen pro celou dobu životnosti budovy. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování Real Smart Homes, jsou všechny naše výrobky vybaveny řadou bezpečnostních prvků.

Produkty Loxone jsou vybaveny následujícími bezpečnostní prvky:

Ochrana proti přepólování

Všechny produkty společnosti Loxone pracují s bezpečným nízkým napětím SELV 24 VDC. Aby bylo zajištěno spolehlivé a bezchybné fungování instalace, rozhodli jsme se vyloučit možné zdroje chyb hned od začátku instalace. Každý výrobek Loxone je vybaven ochranou proti přepólování, takže v případě náhodné záměny pólů plus a mínus nedojde k poškození zařízení.

Ochrana proti zkratu

Aby nedošlo k poškození v případě chyby při instalaci, jsou naše napájecí zdroje odolné proti zkratu. To znamená, že v případě náhodného spojení pólů plus a mínus nedojde k žádnému poškození produktů Loxone ani napájecích zdrojů, protože se v případě poruchy automaticky vypne napájení.

Řízení teploty

Díky vlastnímu vývoji našich výrobků pro osvětlení můžeme navrhnout všechny komponenty tak, aby bylo možné optimálně řídit jejich teplotu. Řízení teploty hraje velmi důležitou roli pro zajištění dlouhé životnosti LED prvků. Životnost našich LED produktů je pro nás velmi důležitá, a proto jsme věnovali nemalé úsilí tomu, aby naše světelné produkty byly vyvinuty co nejlépe.
Příliš vysoká teplota by znamenala nejen masivní omezení životnosti LED osvětlení, ale také způsobila změnu barvy světla. Díky efektivnímu řízení teploty se tyto jevy u Loxone LED osvětlení nevyskytují.

Široký rozsah napájecího napětí

Světelné produkty Loxone mohou být provozovány v takzvaném širokém rozsahu napětí. To znamená, že provozní napětí může být sníženo a překročeno z 24VDC -10% na + 5% bez snížení kvality světla a změny životnosti LED osvětlení.

 

Jak udělat Smart Home instalaci ještě bezpečnější?

Aby byla zajištěna spolehlivá funkce Elektroinstalace, je potřeba zabezpečit kromě ochranných prvků ještě několik dalších bodů, které je třeba vzít v úvahu při realizaci Real Smart Home pro optimální ochranu elektrické instalace.

Následující tipy a produkty přispívají k bezpečnosti instalace Loxone:

Ochrana provozního napětí

Provozní napětí Loxone Smart Home komponent je PELV 24VDC. Přestože toto nízké napětí je pro lidi převážně neškodné, stále vyžaduje nezbytnou ochranu. Použití pojistek chrání kabeláž před přetížením v případě poruchy.

Pojistky a Pojistkové svorkovnice musí být správně použity dle použité zátěže a kabeláže. Instalace bez proudové ochrany pojistkami se nedoporučuje.

Informace o pojistkové svorkovnici naleznete zde.

 

Ochrana před bleskem

Chytrý domov vašich zákazníků je vždy vystaven nebezpečí přímého nebo nepřímého úderu blesku při bouři. Abyste chránili inteligentní dům před tímto nebezpečím, doporučuje se vhodné zařízení pro ochranu před bleskem, aby se přepětí, ke kterým dochází při blesku, mohlo spolehlivě rozptýlit na zem.
Zařízení Loxone jsou v zásadě vhodná pro instalaci SELV i PELV. V praxi není instalace čistého SELV často možná, protože k nechtěnému připojení ochranného vodiče PE dochází prostřednictvím uzemněných zařízení nebo kabelů. V případě nepřímého úderu blesku to vede k vysokým kompenzačním proudům prostřednictvím elektronických zařízení a může je poškodit.

Doporučujeme proto vždy zvolit instalaci PELV. K vytvoření PELV instalace propojte mínusové / GND svorky napájecích zdrojů s ochranným vodičem PE viz. znázornění na následujícím diagramu:

Oblouková ochrana

Obvyklé ochranné prvky, jako jsou jističe a pojistky chrání elektrickou instalaci proti přepětí nebo poruchovému proudu, ale nemohou detekovat poruchové oblouky.

Obloukové poruchy mohou být způsobeny špatnými kontakty nebo poškozenými oblastmi izolace. Proto doporučujeme vybavit elektrickou instalaci prvky Obloukové ochrany (AFFD). Již několik let jsou tato bezpečnostní zařízení v průmyslových zařízeních povinná a významně přispívají k bezpečnosti systému. Obloukové ochrany jsou nabízeny různými výrobci a nacházejí se v elektrické distribuci.
Jsme dobře připraveni na tento nový druh protipožární ochrany. Obloukovou ochranu (AFDD), je množné připojit k digitálnímu vstupu na straně Miniserveru nebo Extensionu, tento vstup lze poté připojit Centrále požáru a úniku vody.
Zde již existuje samostatný vstup (If) pro požární poplach. Tímto způsobem Vás dokáže Real Smart Home ochránit před případným požárem.

Tree Senzory

Technologie Tree je navržena tak, aby rychle, snadno a flexibilně propojovala potřebné periferní zařízení v chytrém domě. Technologie Tree poskytuje šifrování pomocí protokolu IPvSec a spolehlivě chrání Smart Home proti sabotáži. Ujistěte se, že venku umístěné komponenty Tree připojujete k samostatné větvi. Toto pravidlo vás chrání proti případné sabotáži a zajišťuje spolehlivé fungování komponent Tree, které se nacházejí na druhé větvi sběrnice.

Více informací o kabeláži Tree naleznete zde.

CAT 7 Kabel

Doporučujeme vám, abyste instalaci Real Smart Home prováděli pomocí kabelu Loxone CAT 7. Kabel CAT 7 je také ideální pro připojení zařízení Loxone Tree. Čtyři páry vodičů, které jsou dvojitě stíněné, zajišťují bezpečný přenos dat za všech okolností. Pomocí kabelu Loxone CAT 7 je elektrická instalace zákazníka bezpečná a dobře připravená pro případné změny.

Další informace o kabeláži naleznete zde.

 

Zpět na obsah