Alarm

Realizace elektronické zabezpečovací signalizace – elektronický zabezpečovací systém s využitím funkčního bloku Alarm.

Seznámení s funkčním blokem

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Blok Alarm je určen k realizaci necertifikované elektronické zabezpečovací signalizace (EZS). Všechny pohybové, okenní, dveřní a libovolné další senzory plnící v programu jiné funkce mohou být dále použity pro alarm. Díky tomu, že v chytrém domě od Loxone dokáží všechny technologie spolupracovat, je možné z toho těžit i alarmu, kdy se po jeho aktivaci spouští několik stupňů poplachu. V těchto stupních se využívá osvětlení, stínící technika nebo třeba audio, aby došlo k odrazení nezvaného hosta.

Blok Alarm může být z vizualizace zastřežen/odstřežen nebo lze zrušit poplach jako falešný. Ve vizualizace se ukládá poslední aktivace až 100 senzorů. Pro větší bezpečnost, například při ztrátě telefonu, lze na bloku aktivovat „Heslo vizualizace“. Pro ovládání alarmu z vizualizace budete pak dotázáni na toto dodatečné heslo.

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Loxone_Config_programovani_alarm

Pomocí dvoujkliku na funkční blok alarm je možné vyvolat dialogové okno. V něm můžete vybrat pohybové a okenní kontakty na technologii Air/Tree a také periférie jako osvětlení, žaluzie a audio na jednotlivých stránkách. Díky tomu bude automaticky naprogramováno blikání osvětlení a vytažení žaluzií (stupeň 3) a zapnutí tónu sirény přes vybrané zóny Music Serveru (stupeň 2).

Config_alarm_dvojklik

Na vstup (I1) (I5) připojte senzory a čidla, která chcete využít k zabezpečení domu a jsou napojeny na digitální vstupy. Tyto vstupy mají stejnou funkci. Vstupy (I3) a (I4) mohou mít speciální funkci v závislosti na parametru (Ii). Pokud je parametr (Ii) aktivní, nebudou vstupy reagovat na aktivní stav, ale na změnu stavu.

Na vstup (I1) je předpokládáno připojení pohybového senzoru. Tento vstup je pak možné deaktivovat pomocí (DisMv).
Aktuální počet aktivovaných vstupů naleznete na výstupu (AQ).
Název, datum a čas posledního aktivovaného vstupu naleznete na výstupu (TQ).

Na výstupy (Q1)(Q6) lze připojit až šest různých signalizací alarmu (pokud je vybráno v dialogovém oknu, přidají se ještě aktivity v závorkách bez ohledu na nutnost programování).

  • (Q1) digitální výstup tichého alarmu
  • (Q2) digitální výstup akustického alarmu (zapnutí zón Music Serveru)
  • (Q3) digitální výstup optického alarmu (blikání osvětlení a vytažení stínící techniky)
  • (Q4) digitální výstup interního alarmu
  • (Q5) digitální výstup externího alarmu
  • (Q6) digitální výstup dalšího alarmu

Jednotlivé výstupy mohou být časově zpožděny parametry (D1) – (D6).

Alarm lze aktivovat či deaktivovat několika způsoby. Stav alarmu (zap./vyp.) naleznete na výstupu (AQ), kdy 0 = nezastřeženo, 1 = zastřeženo s pohybovými senzory, 2 = zastřeženo bez pohybových senzorů.

  • První impuls na vstup (Tr) aktivuje alarm, další jej deaktivuje
  • Impuls na (A) provede aktivaci, ale tímto vstupem nelze alarm deaktivovat.
  • Impuls na vstup (V), který vám umožní aktivaci alarmu se zpožděním, které definujete v parametru (Da). Zbývající čas do aktivace naleznete na výstupu (AQr).
  • Dále je možné také zastřežit pouze částečně – bez pohybových senzorů (plášťová ochrana). K částečnému zastřežení a odstřežení slouží vstup (TrNm). Pouze k zastřežení slouží (ANm), a k opožděnému zastřežení potom (VNm).

Po spuštění poplachu lze použít vstup (C) pro jeho vypnutí. Alarm zůstane ale aktivní.

Vstup (R) funguje jako reset. Vrátí funkční blok Alarm do počátečního stavu.

Vstup (Dis) slouží jako dětská pojistka. Po dobu jeho aktivace nereagují vstupy (Tr), (A), (V) a (R). Aktivní nicméně zůstává potvrzení alarmu na vstupu (C). Při spuštění poplachu jej tedy můžete vypnout.

Pokročilé funkce

Testovací režim

Při testování senzorů pro zastřežení lze využít testovacího režimu. Spustíte jej aktivací parametru (Tm). Po dobu jeho aktivace se v případě poplachu bude spínat pouze testovací výstup (Qt).

Zpožďování

Parametr (Ti) určuje čas (s) zpoždění vstupního impulsu při současné aktivaci více detektorů.

Parametr (T2) udává dobu (s) mezi aktivací 1. a 2. detektoru pro spuštění dalšího stupně alarmu. Pokud dojde k aktivaci pouze jednoho detektoru během doby (T2), spustí se pouze tichý alarm aktivací výstupu (Q1). Pokud během doby (T2) nedojde k aktivaci 2. detektoru, tichý alarm se ukončí. Oba detektory mohou být připojeny na stejný vstup.
Čas (T2) nesmí být větší, než je u parametru (D1)! Počet aktivních hlásičů musí být >= 2. Pokud detektor dává pouze krátký impuls, pak může být parametr (Ti) použit k prodloužení impulsu. Použití parametrů syntézy umožňuje udržet počet falešných poplachů na minimu.

Délka poplachu

Parametrem (Dm) se nastavuje maximální délka poplachu ((Q1) – (Q6) ; 0 = bez omezení). Maximální doba trvání poplachu (Dm) musí být větší, než je nejdelší časové zpoždění (D1)-(D6))! Parametrem (Ca) se nastavuje automatické vypnutí poplachu (Q1), pokud byla nastavena maximální doba poplachu a přivedená náběžná hrana na vstup (Ca). (V opačném případě je nutné ruční vypnutí).

Příklady

Blok alarm je určen k realizaci necertifikovaného EZS. Všechny pohybové, okenní, dveřní a libovolné další senzory plnící v programu jiné funkce, mohou být dále použity pro alarm. Stáhněte si jednoduchý příklad zapojení funkčního bloku Alarmu.
Download