Alarm

Blok Alarmu lze použít ke snadnému nastavení poplachového systému pomocí stávajících čidel (detektory pohybu, okenní kontakty atd.).

Poplach lze spustit okamžitě nebo se zpožděním buď prostřednictvím vstupů bloku, nebo přímo prostřednictvím aplikace.
Pokud je spuštěn poplach, spustí se různé úrovně poplachu s časovým zpožděním.
Alarm může vytvářet výstrahy blikáním světel, přehráváním zvuku alarmu/hlasité hudby, telefonováním nebo zvedáním žaluzií a roztahováním závěsů.

Dvojklikem na blok vyvoláte konfigurační nabídku, která umožňuje vybrat, které senzory mají spustit alarm a které funkční bloky (ovládání osvětlení atd.) mají být použity jako výstraha.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
P Presence Vstup alarmu pro detekci přítomnosti. 0/1
Gb Glass breakage Vstup alarmu pro detekci rozbitého skla. 0/1
Wc Window contacts Vstup alarmu pro okenní kontakty
(0 = sepnuto, 1 = rozepnuto).
0/1
Dc Door contacts Vstup alarmu pro dveřní kontakty
(0 = sepnuto, 1 = rozepnuto).
0/1
Ot Other Vstup alarmu pro další senzory a detektory. 0/1
Tg Toggle with presence detection Přepíná mezi zastřežením a odstřežením.
Senzory přítomnosti se používají ke spuštění alarmu.
0/1
Tgnp Toggle without presence detection Přepíná mezi zastřežením a odstřežením.
Senzory přítomnosti se nepoužívají ke spuštění alarmu.
0/1
A Arm with presence detection Zastřeží zabezpečovací systém.
Senzory přítomnosti se používají ke spuštění alarmu.
0/1
Anp Arm without presence detection Zastřeží zabezpečovací systém.
Senzory přítomnosti se nepoužívají ke spuštění alarmu.
0/1
Ad Arm delayed with presence detection Zastřeží zabezpečovací systém se zpožděním (Ard).
Senzory přítomnosti se používají ke spuštění alarmu.
0/1
Adnp Arm delayed without presence detection Zastřeží zabezpečovací systém se zpožděním (Ard).
Senzory přítomnosti se nepoužívají ke spuštění alarmu.
0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Ca Confirm alarm Potvrdí aktuální poplach a vynuluje všechny poplachové výstupy.
Poplachový systém zůstává zastřežen.
0/1
DisPc Disable periphery control Zakáže vstupy (Tg), (Tgnp), (A), (Anp), (Ad), (Adnp), když je Zap. (např. Dětský zámek, čištění)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1




Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
S Status 0 = Odstřeženo
1 = Zastřeženo s pohybovými čidly
2 = Zastřeženo bez pohybových čidel
- 0...2
Sa Silent alarm - 0/1
Aa Audible alarm - 0/1
Va Visual alarm - 0/1
Ia Internal alarm - 0/1
Ea External alarm - 0/1
Ra Remote alarm - 0/1
N Number of active sensors -
At Alarm test Bude použito pouze v případě, že je parametr (Tm) = 1 - 0/1
Rtad Remaining time arming delay s 0...∞
Ca Cause of alarm Hlásí příčinu posledního poplachu. - -
Ta Time and date of alarm Hlásí příčinu posledního poplachu. - -
WDs Window / door state Zapnuto, když jsou otevřena okna nebo dveře.
Pokud je parametr (Aoc) 1: Jakékoli otevřené okno / dveře jsou ignorovány a vstup (WDs) je při zastřežení nastaven na 0.
- 0/1
WDot Text ouput for open windows / doors Vypíše názvy oken a dveří, které byly otevřeny během zastřežení. (Výstup lze připojit ke vstupu TTS.) - -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. - -




Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - 0/1 0
Ard Arming delay s 0...∞ 600
Sad Silent alarm delay s 0...∞ 0
Aad Audible alarm delay s 0...∞ 20
Vad Visual alarm delay s 0...∞ 40
Iad Internal alarm delay s 0...∞ 90
Ead External alarm delay s 0...∞ 150
Rad Remote alarm delay s 0...∞ 300
Eip Extension of alarm input pulses Definuje minimální dobu trvání, po kterou zůstávají vstupní impulsy alarmu aktivní.
Slouží k výpočtu počtu aktivních senzorů na výstupu (N).
0 = Každý impuls zvyšuje hodnotu na výstupu (N), pouze dokud je aktivní.
s 0...∞ 0
Spt Second presence sensor time window Definuje časové okno, do kterého musí být spuštěn druhý snímač přítomnosti, aby byl alarm aktivován.
Pokud je použit pouze jeden snímač přítomnosti, nemá tento parametr žádný vliv a alarm je spuštěn okamžitě.
0 = funkce se nepoužívá
s 0...∞ 900
Atm Alarm test mode 1 = Při aktivním alarmu je aktivován pouze výstup (At). - 0/1 0
MaxA Maximum alarm duration Po uplynutí nastavené doby trvání se alarm resetuje na tichý alarm.
0 = Bez omezení doby trvání

Maximální doba trvání alarmu by měla být delší než nejdelší zpoždění alarmu, jinak se některé úrovně alarmu nikdy neaktivují!
s 0...∞ 900
Sac Silent alarm confirmation 1 = Tichý alarm je potvrzen po dosažení maximální doby trvání alarmu (MaxA). - 0/1 0
Aoc Arm open contact 0 = Alarm se spustí při otevření okna nebo dveří při strážní službě.
1 = Alarm se spustí pouze při změně stavu dveří nebo okna při strážní službě.
- 0/1 0




Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Čekající doba po startu Zpoždění spuštění po restartu programu.
Hodnota nižší než 10 může véct k falešným alarmům při restartu Miniserveru!
Toto se týká pouze aktivovaného alarmu pomocí remanence!
s 0...3600 -
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. - 2...100 -
Potlačení výstupů Potlačení všech nepřipojených výstupů Aa - Ra.
Tichý poplach není možné potlačit!
- - -
Nastavení Konfigurace použitých vstupů a výstupů. - - -




Výstup na WDot

V případě, že je okno nebo dveře po zapnutí poplachového systému (zpožděné nebo normální) stále otevřené, aktivuje se výstup (WDs) a na výstupu (WDot) se objeví zpráva. Například: "Pozor, okno v kuchyni je stále otevřené"! Pokud je otevřeno více oken/dveří, výstup zní: "Pozor! Několik oken nebo dveří je stále otevřeno!".


Chování detektoru pohybu

Když je zabezpečovací systém aktivován s detektory pohybu, jsou všechny detektory pohybu připojené k zabezpečovacímu systému nastaveny na nejkratší doběh.