HomeKit

Dzięki Apple HomeKit wiele funkcji instalacji Loxone może być kontrolowanych bezpośrednio z kompatybilnych urządzeń z systemem iOS.
Umożliwia to również sterowanie głosowe za pomocą Siri firmy Apple.

Wymagany aktualny Miniserver / Go, nieobsługiwany przez warianty Gen 1!

Z powodu błędu w wersji Miniservera 14.3.8.3, aplikacja wyświetla błąd 400 podczas konfigurowania HomeKit. Problem ten można naprawić, aktualizując Miniserver do wersji 14.3.8.28 lub nowszej.

Spis treści

Uruchomienie
Działanie
Wspierane funkcje

Uruchomienie

Do wstępnej konfiguracji Miniserver wymaga co najmniej wersji 12.2.12.1 oraz połączenia z Internetem.
Aplikacja Loxone App musi być zaktualizowana do najnowszej wersji.

 

Najpierw należy połączyć się z Miniserverem lokalnie na urządzeniu z systemem iOS w Loxone App poprzez  użytkownika z pełnym dostępem, następnie należy otworzyć menu:

Wybierz „Apple HomeKit” i postępuj zgodnie z kreatorem konfiguracji w aplikacji.

W przypadku wystąpienia trudności należy ponownie uruchomić Miniserver i aplikację Loxone App, a następnie spróbować ponownie za kilka minut.

 

 

 

Zostanie wygenerowany kod konfiguracji, który będzie potrzebny w następnym kroku.

 

Przycisk „Share HomeKit setup code” (Udostępnij kod konfiguracji HomeKit) tworzy plik PDF z kodem QR.

 

Zeskanuj kod QR lub wprowadź kod konfiguracji ręcznie.

Chociaż do Miniservera można podłączyć tylko jedno konto Apple, możliwe jest udostępnienie go innym użytkownikom Apple poprzez zaproszenie ich do domu.

Obsługiwane jest tylko jedno połączenie HomeKit na jeden Miniserver.

 

W kolejnym kroku można określić użytkownika, do którego funkcji HomeKit będzie miał dostęp.

 

Wszystkie wspierane bloki w programie można dodać do Apple Home.

 

Następnie dodane funkcje są gotowe do użycia.

 

W ustawieniach aplikacji Loxone App można edytować dodane funkcje.

Obsługiwanych jest do 149 obiektów na jedno połączenie HomeKit.

Po pomyślnej konfiguracji połączenie z Internetem nie jest już wymagane w przypadku Miniservera.

 

Działanie

Wcześniej wybrane funkcje można obsługiwać w aplikacji Apple Home.

Przykład z rozpoznawaniem mowy przez Siri:

Polecenie „Hey Siri, turn on the light relaxing in the living room” (Hej Siri, włącz światło relaksujące w salonie) powoduje włączenie oświetlenia relaksującego. Siri odpowiada: „OK, the relaxing is on”.
Natomiast polecenie „Hey Siri, turn off the light relaxing in the living room” (Hej Siri, wyłącz światło relaksujące w salonie) powoduje ponowne wyłączenie nastroju.

Zdalne sterowanie funkcjami

Funkcjami Apple Home można sterować zdalnie za pomocą dodatkowych narzędzi Apple oraz iCloud.

 

Wspierane funkcje

Następujące funkcje są obsługiwane przez HomeKit:

Sterownik oświetlenia
Scena
Żaluzja automatyczna, Zintegrowana żaluzja automatyczna oraz Roleta na oknie dachowym
Sterownik wentylacji pomieszczenia
Inteligentny regulator pomieszczeniowy
Odtwarzacz audio (On/Off)
Przełącznik
Włącznik oświetlenia schodów i Wygodny przełącznik
Wirtualne wejścia jako przełącznik

Bloki z hasłem wizualizacji nie są obsługiwane! 

 

↑powrót na górę