Udržateľná budova: Ako využiť skutočne naplno „zelený potenciál“


07/02/2022 in Know How

Na úspornosť a zníženie uhlíkovej stopy dnešných budov je vyvíjaný stále väčší tlak. Stavebné úpravy sú samy o sebe polovičným riešením. Až kombinácia s efektívnym riadením technológií a energiou zaistí plnú udržateľnosť a šetrnosť k životnému prostrediu. Takto vzniká skutočne ekologické riešenie pre moderné domy aj veľké budovy.

Ochrana životného prostredia preniká do množstva sfér dnešného života. Európska zelená dohoda (Green Deal) v nasledujúcich desaťročiach pravdepodobne značne premení oblasti ako je priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, energetika, ale napríklad aj stavebníctvo a bývanie. Nároky na ekologickejšie a energeticky menej náročné bývanie a udržateľnú výstavbu sa už dnes prejavujú v novostavbách domov, prípadne väčších objektov ako sú sídla firiem s kanceláriami či výrobou, školské budovy a tak ďalej.

Stavebné úpravy a technológie nestačia

Snahy o efektivitu a udržateľnosť sa prejavujú okrem iného zmenami v konštrukcii, stavebnom riešení a technickom vybavení budov. Už poznáme nízkoenergetické alebo pasívne domy. Riadne zateplenie sa dosahuje využitím vhodných materiálov, prevedením bez tepelných mostov i kvalitnými drahými oknami, ktoré sľubujú kvalitné tesnenie. Dôsledkom toho v domoch logicky pribúda aj technológia – utesnený dom si vyžaduje napríklad ventiláciu či rekuperáciu vzduchu alebo šetrnejšie a regulovateľnejšie zdroje tepla. Hojne sú využívané LED svetlá, ktoré šetria spotrebu elektriny. Osadzujú sa fotovoltiky (FVE), budujú retenčné nádrže a ďalšie.

Dom s dreveným vzhľadom

Po prijatí všetkých podobných opatrení prichádza presvedčenie, že pre udržateľnejšiu budovu nemožno urobiť viac. Je to samozrejme vhodné riešenie, ale polovičné. Budova nikdy nebude plne ekologická, pokiaľ sa okrem stavebných úprav nepremení aj jej samotný chod.

Preto ďalším zo spôsobov, ako ešte znížiť energetickú náročnosť budov, je takzvaný energetický manažment, ktorý má za cieľ efektívne zníženie spotreby energií, znížiť produkciu emisií skleníkových plynov a dosiahnuť ekonomicky efektívnejšiu prevádzku. V praxi to znamená energiu optimálne využívať a zapojiť naplno vlastné zdroje ako napríklad FVE. Dôležité je sledovanie spotreby energií a určenie priorít pre spotrebu.

A tak sa zrazu človek ocitne v dome, kde je potrebné ovládať množstvo technológií a ešte k tomu efektívne. Ale všetko správne nastaviť a riadiť energiu v zmysle energetického manažmentu je pracné a zaberie veľa času. Ručnými zásahmi sa navyše nikdy nepodarí dosiahnuť dlhodobo efektívne využitie energie. Je pritom škoda nevyužiť naplno potenciál úspor, ktorý prináša pomerne vysoké investície do takýchto opatrení.

Inteligentný energetický manažment

Ako teda znížiť energetickú náročnosť budov bez toho, aby človek musel denne zápasiť s ovládačmi, tlačidlami a ovládacími panelmi, či už doma alebo na pracovisku? Odpoveďou je inteligentná elektroinštalácia a automatizácia s Loxone.

Centrálna riadiaca jednotka – Miniserver – technológie prepojí a stará sa o ne sama. A to maximálne efektívne. V prvom rade zaistí, aby sa zbytočne nekúrilo, nesvietilo a podobne. Rozhoduje sa podľa aktuálnych hodnôt, prítomnosti v miestnostiach aj prednastavených režimov.

Zabráni tomu, aby peniaze za teplo lietali oknom von. Keď otvoríte okno, po chvíli sa kúrenie automaticky vypne. Na dosiahnutí vnútornej teploty sa podieľa kúrenie (či klimatizácia) aj tienenie. Žalúzie sa samy hýbu a výkon vykurovania sa reguluje tak, aby sa ideálna hodnota dosiahla najefektívnejšiu kombináciou oboch.

Fotovoltaika na streche

Loxone dosahuje inteligentný energetický manažment, kedy si vyššie popísané procesy vezme do správy. Všetky energie priebežne monitoruje a automaticky ovláda napríklad aj integrované spotrebiče.

O dodávkach energií pre jednotlivé technológie a spotrebiče rozhoduje podľa priority aj množstvo vlastnej vyrobenej energie. Na základe nameraných hodnôt pružne nakladá s energiami presne podľa daných kritérií. Do Loxone je možné integrovať spotrebiče s vhodným rozhraním, všetky bežné domáce technológie, aj napríklad fotovoltiku alebo retenčnú nádrž. Obyvatelia a správcovia budov sú nielenže zbavení pracného ovládania. V mobilnej aplikácii môžu odkiaľkoľvek sledovať štatistiky energií a prípadne meniť nastavenia, režimy a priority.

Okamžité a menej nákladné riešenie

Ako sme už spomenuli, stavebné a technické opatrenia si vyžadujú nemalú investíciu. Často v tisícoch eur. Oproti tomu je inteligentná elektroinštalácia nižším výdavkom, výrazne však posilní šetrnosť budovy. Cena sa pohybuje od desiatok po stovky tisíc, záleží však primárne na veľkosti budovy, počte integrovaných technológií a požiadavkách majiteľov.

Automatizovať budovu s Loxone je navyše veľmi rýchle. Inteligentná elektroinštalácia (či už v novostavbe alebo pri rekonštrukcii) je často dokončená niekoľko dní vrátane konfigurácie.

Porovnajme to na príklade školskej budovy. V prípade stavebnej rekonštrukcie sú žiaci často na niekoľko mesiacov vyhnaní do provizórnych priestorov a chod školy to výrazne naruší, navyše inštitúcie platia veľmi vysoké sumy. Inštalácia inteligentných komponentov je lacnejšia a prakticky za týždeň môže byť hotové bez výrazného narušenia výučby.

Technológie umožňujúce dosiahnutie ekologickej prevádzky budov sú už štandardom. Teraz je potrebné začať ich potenciál skutočne naplno využívať: aby sa stalo štandardom aj ich inteligentné riadenie.

Zaujalo vás to?

Ikona elektrikár
Ste elektrikár?

Chcete svojim zákazníkom tiež ponúkať jedinečnú automatizáciu budov založenú na Loxone Miniserveri, ktorý sa hodí do projektov všetkého druhu? Kontaktujte nás a využite silnú spoluprácu s Loxone, lídrom na trhu v oblasti automatizácie budov a domov.

Ikona lopata
Máte vlastný projekt?

Chcete tiež využiť Loxone na výrobu vína, alebo máte v hlave iný projekt? Loxone Miniserver je dokonalým nástrojom pre jednoduché ovládanie a inteligentnú automatizáciu inteligentných domov, komerčných nehnuteľností alebo špeciálnych projektov.

Chcem byť informovaný o novinkách