Touch Nightlight Air

Skrócona instrukcja obsługi

Dane techniczne

Można znaleźć szczegółowe dane techniczne dotyczące Touch Nightlight tutaj.

Zasilanie:

Touch Nightlight Air
Touch Nightlight Air jest zasilany z dostarczonego zasilacza USB. Używaj tylko oryginalnego zasilacza.

Uruchomienie:

Szczegółowy opis uruchomienia Touch Nightlight Air można znaleźć tutaj.

Wejścia

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
T5 Kombinowane wejście według standardu T5 T5
Wejścia 1-5 Te dane wejściowe są domyślnie ukryte i można je wyświetlić za pomocą właściwości urządzenia. Digital 0/1
Wejście 6 Wejście to jest kontrolowane za pomocą środkowego górnego przycisku na Touch Nightlight Air. Digital 0/1

Wyjścia

Krótki opis Opis Typ Zakres wartości
Smartaktor RGBW Wyjście Smart-Aktor. Jest dostępne tylko wtedy, gdy właściwość typ w urządzeniu jest ustawiona na „Smart aktor”. To wyjście umożliwia połączenie z sterownikiem oświetlenia aby zrealizować lekki budzik. Smartaktor
Dimmer RGB Wyjście RGB. Jest dostępne tylko wtedy, gdy właściwość typ w urządzeniu jest ustawiona na „Standard”. RGB
Dimmer WW Wyjście ściemniacza dla WW. Jest dostępne tylko wtedy, gdy właściwość typ w urządzeniu jest ustawiona na „Standard”. Analog 0…100
Temperatura W przypadku użycia Touch Nightlight Air przełącza się między temperaturą a czasem co 5 sekund. Analog -9..99
Status LED To wyjście steruje górną środkową diodą LED na Touch Nightlight Air. Digital 0/1

Właściwości

Krótki opis Opis
Typ aktora Użyj urządzenia ze standardowymi wyjściami lub smart aktor. Smart aktor obsługuje dynamiczne czasy zanikania i umożliwia np. w połączeniu z sterownikiem oświetlenia utworzenie przyjemnego budzika budzika.
Przyciski 1-5 Jeśli zaznaczone, pokazywane są wejścia 1-5
Akustyczne potwierdzenie Akustyczne potwierdzenie przy kliknięciu

Blok programu

Touch Nightlight Air działa z blokiem budzik. Najlepiej użyć do początkowej Auto-konfiguracji. Spowoduje to np. przyjemny budzik jest konfigurowany automatycznie.

Obsługa

Przypisanie przycisków

Funkcja budzika

Budzik można włączać i wyłączać za pomocą przycisku budzika. Dioda LED stanu wskazuje, czy budzik jest aktualnie aktywny czy nieaktywny. Budzik można wyłączyć za pomocą przycisku alarmu. Jeśli podczas aktywnego alarmu zostanie naciśnięty inny klawisz, tryb drzemki zostanie włączony. Wskazuje na to pulsowanie dolnej diody LED.

Zmiana godzin alarmu

Aby zmienić godzinę alarmu, naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmu, aż na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas alarmu. Czas budzenia można teraz ustawić za pomocą lewego i prawego przycisku. Naciśnij ponownie przycisk alarmu, aby potwierdzić godzinę alarmu.

Format czasowy

W przypadku 12-godzinnego formatu czasu różnica między porankiem a popołudniem jest wskazywana przez kropkę na wyświetlaczu. Format czasu można zmienić we właściwościach dokumentu projektu Loxone Config.

Jasność wyświetlacza

Touch Nightlight Air automatycznie przełącza się w tryb nieaktywny po 20 sekundach. Rozróżnia się dwie jasności wyświetlacza (aktywne / nieaktywne). Te jasności można również regulować za pomocą wizualizacji w aplikacji lub w Loxone Config na przypisanym bloku budzika. W razie potrzeby wyświetlacz można również wyłączyć, gdy jest nieaktywny.

Wyświetlacz temperatury

Jeśli w Loxone Config wykorzystywana jest temperatura wyjściowa, Touch Nightlight Air zmienia się w normalnym trybie pracy co 5 sekund między bieżącym czasem a aktualną temperaturą. Jeśli wyjście nie jest używane, w czasie normalnej pracy wyświetlany jest tylko bieżący czas.

Dokumenty:

Dokumenty:

  • Deklaracja CE
  • Arkusz danych
  • Uruchomienie

znajdują sie tutaj do pobrania.