Niezwykłe życie dla seniorów: Loxone wyposaża 2300 mieszkań w Holandii


13. lipca 2022 in Referencje

Rząd Holandii zachęca swoich obywateli do samodzielnego życia w podeszłym wieku. Warunkiem jest tutaj zagwarantowanie seniorom wsparcia w życiu codziennym. Dzięki wykorzystaniu technologii Loxone wsparcie jest ułatwione, a mieszkańcy zyskują także większe poczucie bezpieczeństwa.

Rząd Holandii zachęca swoich obywateli do samodzielnego życia w podeszłym wieku. Warunkiem jest tutaj zagwarantowanie seniorom wsparcia w życiu codziennym. Dzięki wykorzystaniu technologii Loxone wsparcie jest ułatwione, a mieszkańcy zyskują także większe poczucie bezpieczeństwa.

Informacje

Kraj
Niderlandy


Liczba mieszkań
28 istniejacych mieszkań
2300 zaplanowanych mieszkań


Komponenty Loxone

Miniserver
Air Base Extension
Loxone Touch
Czujnik obecności
Kontakty drzwiowe i okienne
Remote Air

Projekt z zakresu mieszkalnictwa wspieranego CuraeVitel Balie oferuje seniorom komfortowe mieszkania, które są połączone z wewnętrznym centrum alarmowym przez całą dobę dzięki automatyzacji budynku systemem Loxone. Upadki lub nietypowe zachowanie są rozpoznawane przez alarm i przekazywane do opiekunów domu. Można również sprawdzić czy nikomu nie umknęło, aby przyjąć wszystkie niezbędne lekarstwa. W projekcie wykorzystywane są czujniki obecności, kontakty okienne i drzwiowe oraz konfiguracja za pomocą gotowych modułów.

Co zostało wdrożone?

W każdym mieszkaniu CuraeVitel Balie zaimplementowano trzy funkcje w ramach pakietu podstawowego. Umożliwiają one samodzielne życie, a jednocześnie w sytuacji awaryjnej uruchamiany jest alarm, który powiadomi opiekunów o konieczności pomocy. Pakiet podstawowy można rozszerzyć na życzenie mieszkańca.

Wykrywanie upadku i alarm pielęgnacyjny
We wszystkich pomieszczeniach zainstalowano czujnik obecności, który rejestruje ruchy w poszczególnych pomieszczeniach. Dla każdego pomieszczenia, w którym zwykle występuje ruch, zaprogramowane są różne okresy, kiedy musi być wykryta poruszająca się osoba.

Informacje

Kraj
Niderlandy


Liczba mieszkań
2300 zaplanowanych mieszkań


Komponenty Loxone

Miniserver
Air Base Extension
Loxone Touch
Czujnik obecności
Kontakty drzwiowe i okienne
Remote Air

Na przykład: 15 minut na korytarz lub garderobę, 60 minut na salon lub kuchnię i 420 minut na sypialnię. Godziny są indywidualnie dostosowywane do danego mieszkańca. Czujnik obecności służy do sprawdzania, czy w danym pomieszczeniu w określonym czasie nastąpi ruch.

Gdy upłynie czas i nie zostanie zarejestrowany żaden ruch, zostanie uruchomiony alarm pielęgnacyjny. Kontrolki zaczną migać, a wiadomość text-to-speech zostanie nadana z odpowiednimi informacjami. Opiekunowie w placówce są powiadamiani telefonicznie za pośrednictwem usługi Caller Service. Ponieważ może się zdarzyć, że mieszkańcy ucinają sobie po prostu popołudniową drzemkę w salonie, należy dostosować timer alarmu do rozkładu dnia danej osoby. Jeśli mieszkańcy opuszczą mieszkanie, funkcja ta jest resetowana, jako że kontakt drzwiowy dostarcza informację o pustym mieszkaniu. Alarm pielęgnacyjny jest ponownie aktywowany przez Remote Air.

Rozpoznanie nietypowych zachowań
Każdy ma swoją codzienną rutynę, np. poranny spacer z psem albo wizyta w toalecie. Jeśli te zwyczajowe czynności nie są wykonywane tak jak na co dzień, zwykle coś jest nie tak. Kontakt drzwiowy na drzwiach wejściowych przekazuje informację o ich otwarciu do sterownika centralnego – Miniservera. Jeśli tak się rano nie stanie, do opiekunów domu wysyłane jest powiadomienie e-mailem. Opiekun jest również informowany jeśli mieszkaniec odwiedzi toaletę więcej niż cztery razy w godzinach od 22:00 do 7:00.

Kontrola przyjmowania lekarstw
Często zapomina się o lekach, szczególnie w podeszłym wieku. Aby tego uniknąć, partner Loxone wdrożył mechanizm umożliwiający kontrolę nad regularnością przyjmowania koniecznych leków przez podopiecznych domu. Kontakt na drzwiach szafki, za którymi znajduje się apteczka, informuje o tym, ile razy w ciągu dnia zostały one otwarte. Jeśli wydarzy się to mniej niż trzy razy dziennie, opiekunowie będą o tym poinformowani.

Jak zostało to wdrożone?

Wykrywanie upadku i alarm pielęgnacyjny
Moduł „AAL Smart Alarm” służy do wykrywania upadków lub nietypowego zachowania. Odpowiednie czujniki obecności można wybrać w oknie dialogowym konfiguracji. Gdy tylko ruch w pomieszczeniu nie zostanie wykryty, timer zaczyna odliczać ustalony wcześniej okres czasu. Jeśli nie zostanie zarejestrowany żaden dalszy ruch, po upływie czasu obserwacji zostanie uruchomiony alarm. Czas obserwacji jest definiowany w zależności od typu pokoju i może być ustawiony indywidualnie. Proces ten jest dezaktywowany przez wejście „Opuszczenie domu” (L).

Rozpoznanie nietypowych zachowań
Podstawą jest tutaj moduł sterowania oświetleniem. Wyjście AQ wykrywa, kiedy toaleta jest używana. Blok funkcyjny „Komparator” porównuje wartość kontrolki światła z wartością trybu nocnego. Oznacza to, że moduł sprawdza, czy tryb nocny i oświetlenie są aktywne i przekazuje tę informację do modułu licznika. Blok reaguje, gdy tylko przekroczony zostanie limit (np. cztery wyjścia do toalety w nocy) i przekazuje tę informację, aby wysłać powiadomienie.

Na podobnej zasadzie realizowana jest funkcja nadzoru drzwi wejściowych. Tutaj z kolei moduł sterownika drzwi jest używany zamiast sterownika oświetleniem.

 

CuraeVitel - Loxone Config

Kontrola przyjmowania lekarstw
Zastosowano tutaj moduł licznika, za pomocą którego rejestrowana jest liczba otwarć drzwi szafki zawierającej lekarstwa. Jeśli ich liczba będzie mniejsza niż trzy, zostanie o tym powiadomiony personel placówki. Timer jest resetowany raz dziennie.

Dlaczego Loxone?

CuraeVital Balie to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca ponad 4000 pielęgniarek pracujących na własny rachunek. Projekty przedsięwzięte przez tę organizację są finansowane przez rząd holenderski, o ile dostępna jest funkcjonalność wspierająca seniorów. Wymóg ten jest spełniony przy instalacji Loxone.

Zaakceptuj, że „starzenie się” i „bycie starym” to coś, co innych nie interesuje i zapewnij sobie kontrolę nad własnym życiem – aż do ostatniego dnia. Pomimo ograniczeń, jakie niesie ze sobą starzenie się, nadal jesteś w stanie robić rzeczy, które sprawiają, że warto żyć. Czy w takim wypadku nadal mówiłbyś o „starzeniu się”, jakby to był problem?

Paul Witteman

Dyrektor Zarządzający, Curae Vitel

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny projektu lub zostań partnerem Loxone w zaledwie kilku krokach!

A
Bezpłatna wycena projektu

Planuję zrealizować mój projekt z Loxone
i chciałbym uzyskać więcej informacji.

A
Program partnerski Loxone

Chciałbym zostać partnerem Loxone i umówić się na bezpłatną rozmowę na temat systemu.

Bezpłatna wycena projektu

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zostań partnerem

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.