Automatizácia hydinovej farmy: Čo dokáže inteligentný kurín?

Lucia Pavková
15/09/2020 in Referencie

Miniserver je perfektným riešením pre inteligentné riadenie a automatizáciu rôznorodých projektov. Dôkazom je aj špeciálna aplikácia automatizácie pre veľký kurín v Bavorsku. Loxone sa tu stará o zabezpečenie ideálnych podmienok pre sliepky, ktoré vďaka väčšiemu komfortu znášajú viac vajec.

V inteligentnom kuríne v Bavorsku žije priemerne 2 600 sliepok. Majitelia sú srdciari a starajú sa o dobré životné podmienky svojich zvierat. Sú presvedčení, že nielen ľudia si môžu vďaka inteligentnej automatizácii užívať výnimočného pohodlia. Rodina sa rozhodla použiť Loxone Miniserver v hydinovej farme pre riadenie osvetlenia, teploty a niekoľkých špecifických funkcií.

Automatizácia niektorých procesov je pre zamestnancov veľkou pridanou hodnotou. Podmienky vytvárané inteligentným riadením kurína majú zároveň pozitívny vplyv na produktivitu zvierat.

Fakty

Krajina
Nemecko


Počet zvierat
Až 2600 sliepok

Produkcia
cca 600 000 vajec / rok


Loxone Partner
Märzluft Oeckl GmbH


Loxone hardvér:

Miniserver

AO Extension pre ovládanie ventilačného systému

Relay Extension pre ovládanie dvierok

Dimmer Extension pre ovládanie osvetlenia

Detektory dymu a Senzory prítomnosti pre zaistenie bezpečnosti

Meteostanica pre perfektnú reguláciu vnútorných podmienok

Perfektná klíma ako základ pohodlia a produktivity 

„Termoneutrálna zóna“ je teplotné rozmedzie, v ktorom sa dosahuje maximálneho biologického výkonu pri najnižšej spotrebe krmiva. Je preto dôležité udržiavať tento optimálny teplotný rozsah.

Presná teplota je primárne závislá na relatívnej vlhkosti vzduchu. Čím suchší je vzduch, tým vyššia by mala byť teplota. Alebo naopak: čím vlhkejší je vzduch, tým nižšia teplota.

Okrem toho má relatívnu vlhkosť vzduchu vplyv na mnoho ďalších dôležitých aspektov ako je kvalita podstielky alebo napríklad obsah amoniaku a prachu vo vzduchu.

Okrem teplotného senzora je pre optimálnu reguláciu teploty vyžadovaný tiež snímač pre meranie relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dve namerané hodnoty sú snímané pomocou analógových vstupov Miniservera. Ventilačný systém je následne optimálne riadený pomocou AO Extensionu. Ten sa stará ako o reguláciu relatívnej vlhkosti vzduchu, tak o optimálnu teplotu. Aktívny výhrev kurína nie je nutný k tomu dochádza prostredníctvom telesného tepla zvierat.

Sliepky z Inteligentného kurníka

Automatické ovládanie dvierok

Sliepky môžu kurín ľahko opustiť a tráviť čas vonku. Ovládanie celkom šiestich dvierok bolo implementované pomocou Relay Extension. Špeciálna sieťová konštrukcia je tiež riadená pomocou Loxone a umožňuje naviesť sliepky späť do kurína.

„S Loxone dokážeme ovládať a automatizovať všetky dôležité funkcie pomocou jediného systému. Existujú systémy špeciálne vyvinuté za účelom chovu sliepok, ale tie sú vhodné iba pre gigantické kuríny.

Vďaka Loxone sme tiež schopní individuálne prispôsobiť funkcie konkrétnym požiadavkám zákazníka a ľahko ich podľa potreby rozširovať.“

Gerhard Oeckl

Generálny riaditeľ, Märzluft Oeckl GmbH

Ďalšie funkcie

Detektor dymu v kombinácii s teplotnými senzormi zaisťujú požiarnu ochranu a dokážu včas signalizovať možné nebezpečenstvo. Pohybové senzory navyše zabraňujú vandalizmu alebo krádeži.

Dimmer Extension sa stará a časové riadenie osvetlenia.

– Špeciálny Tip –

Chcete tiež realizovať podobné projekty?


Či už ako investor alebo inštalačná firma vďaka Loxone máte k dispozícii potenciál pre ovládanie a automatizácie všetkého druhu. Využite bezplatné konzultácie s nami ako výrobcom systému alebo sa pozrite na možnosti spolupráce.

Chcem byť informovaný o novinkách