Loxone Link

Loxone Link łączy rozszerzenia Loxone z Miniserverem.
Można to łatwo rozpoznać po niebieskim terminalu na Miniserverze i jego rozszerzeniach. Zaleca się połączenie Loxone Link za pomocą niebieskiej pary przewodów. (Ekranowana skrętka, np. Cat 5, Cat 7 itp.)

  • Maksymalna długość 500m okablowaniem liniowym
  • Zakończenie rezystorem 120 omów (zawartym w opakowaniu Miniservera) na ostatnim przedłużeniu linii Link.
  • Jeśli do Miniservera nie są podłączone żadne rozszerzenia, nie należy umieszczać rezystora na końcu magistrali Link.
Loxone Link to wewnętrzny interfejs. Zmiany w magistrali są zatem możliwe w dowolnym momencie.

Powiązane linki

Diagnostyka