API, Porty i domeny

API – Interfejs programowania

Poniższe informacje opisują interfejs programowania aplikacji (API) Miniservera:

Communicating with the Miniserver

Usermanagement

Structure File

LxCommunicator on GitHub

Informacje te są przeznaczone dla doświadczonych programistów, którzy opracowują oprogramowanie innych firm w oparciu o Loxone Miniserver.
Należy pamiętać, że Loxone nie zapewnia wsparcia technicznego dla API.
Informacje są aktualizowane każdorazowo w przypadku aktualizacji Loxone Config lub Miniservera.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w interfejsach w przypadku aktualizacji. Zawsze zalecamy programistom oprogramowania innych firm sprawdzenie aktualnych opisów API.

Porty i domeny

Różne protokoły są używane przez Miniserver i Loxone Config do komunikacji przez sieć i Internet z innymi urządzeniami i usługami Loxone.
W poniższym dokumencie wyszczególniono używane porty i domeny (adresy):

Loxone Ports & Domains

 

API Connector

Poniższy dokument zawiera listę możliwych poleceń za pomocą API Connector:

API Commands