Nowość: Loxone Config & App 12.1

Emanuela Weiss
17. czerwca 2021 in Technologie
Icon 02

Trust
Wymiana użytkowników
między Miniserverami*

Dzięki nowej funkcji Trust dane użytkowników, takie jak hasła, uprawnienia i nauczone tagi NFC, można udostępniać między Miniserverami. Funkcja ta została opracowana w celu ujednolicenia danych logowania użytkowników w przypadku systemów składających się z więcej niż jednego Miniservera. Jeden główny Miniserver pełni rolę Trust managera, który tworzy zaproszenia dla nowych uczestników. Każdy Miniserver, który jest w Trust, może rozmawiać z pozostałymi Miniserverami. Każdy z Miniserverów musi być zarejestrowany oraz korzystać z usługi Remote Connect.

* Funkcja Trust jest dostępna tylko dla drugiej generacji Miniservera i Miniservera Go.

Import użytkowników z pliku CSV

Aby jeszcze bardziej usprawnić proces dodawania nowych użytkowników, kontakty można teraz szybko importować za pomocą pliku CSV. Gotowy szablon w formacie .csv jest dostępny do pobrania w Loxone Config. Wystarczy w nim uzupełnić dane użytkowników (imię, nazwisko, kod, hasło itd.) i ponownie wgrać.

Import użytkowników z pliku CSV

Nowe bloki funkcyjne do zarządzania energią

Zarządzanie energią
Zarządzanie energią

Blok służy do sterowania zużyciem energii w oparciu o moc wyjściową PV. W przypadku nadmiaru energii można uruchomić do 12 urządzeń (włączenie kotła, ogrzewanie elektryczne itp.) zamiast oddawania energii elektrycznej z powrotem do sieci. W ten sposób nadmiar energii z PV może być przetworzony na ciepłą wodę lub ogrzewanie domu. W bloku pojawiły się dodatkowe miejsca na wybór czasu, kiedy dokładnie urządzenie ma być włączone, żeby zapewnić minimalny czas pracy na dzień (wcześniej urządzenie dobijało czas pracy przed północą).

Zarządzanie energią w aplikacji
Menedżer obciążenia
Menedżer obciążenia
Nowy menedżer obciążenia monitoruje aktualne obciążenie budynku i chroni go przed przeciążeniem. W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej mocy, obciążenia przypisane do modułu są wyłączane i blokowane zgodnie z priorytetem.
Zarządzanie energią w aplikacji
Menedżer obciążenia w aplikacji
Icon 02

Nowe funkcje do regulacji ogrzewania

Nowość: HVAC Controller

HVAC Controller
Za pomocą tego nowego bloku funkcyjnego można sterować różnymi technologiami HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja). Sterownik HVAC jest zoptymalizowany do pracy z inteligentnym regulatorem pomieszczeniowym w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Aplikacja wyświetla zapotrzebowanie na ogrzewanie/chłodzenie oraz aktualne ustawienia sterownika. Blok ten jest niezwykle złożony, a tym samym przewyższa sterowanie źródłami energii, takimi jak bardziej zaawansowane termostaty dostępne na rynku.
HVAC Controller w aplikacji

Nowy inteligentny regulator pomieszczeniowy

Inteligentny regulator pomieszczeniowy
Inteligentny regulator pomieszczeniowy zapewnia stałą temperaturę w pomieszczeniu i automatycznie przełącza się między trybami chłodzenia i ogrzewania. Nowy wygląd aplikacji kryje w sobie również kilka nowych funkcji:
Temperatury
Przegląd temperatury w danym pomieszczeniu.

Przy aktualizacji każdy projekt uzyska tzw. strefę pływającą, czyli różnicę między temperaturami komfortu.

Aktualna temperatura

Teraz możliwe jest ustawienie dwóch temperatur komfortowych – jednej dla chłodzenia i jednej dla ogrzewania.

Można również zdefiniować oddzielne temperatury do aktywacji zacienienia.

Ustawienie temperatury

Regulacja temperatury jest teraz bardziej przejrzysta i łatwiejsza w użyciu.

Icon 02

Wsparcie dla systemu Android

Androida Shortcuts

W wersji 12.1, można zapisać do 4 działań z aplikacji jako Android Shortcuts (skróty). Można je uruchamiać bezpośrednio z ekranu głównego, bez konieczności klikania przez aplikacje.

Android
Wear OS

Skróty są również dostępne na inteligentnych zegarkach i bransoletkach z systemem Android Wear OS – co oznacza, że ważne funkcja można również uruchamiać bezpośrednio z poziomu nadgarstka.

Icon 02

Home Connect

Dzięki nowemu interfejsowi Home Connect, urządzenia gospodarstwa domowego mogą być łatwo i szybko zintegrowane z instalacją Loxone (a tym samym z zarządzaniem energią) poprzez sieć. Home Connect pozwala na sprawdzanie statusów urządzeń, uruchamianie i zatrzymywanie programów. Aktualnie Home Connect można spotkać w urządzniach firmy Siemens i Bosch.
Pozycje końcowe zacieniania
Icon 02

Inteligentne zacienianie –
ustawianie położeń końcowych

Pozycje końcowe zacieniania
Dzięki nowym funkcjom bloku „automatyczna żaluzja” można bezpośrednio w aplikacji ustawiać położenia końcowe różnych typów zacieniania. Znacznie upraszcza to instalację w miejscach, gdzie żaluzje są trudniej dostępne. Blok oferuje możliwość zliczania czasu potrzebnego do całkowitej jazdy w górę i w dół. Umożliwia również regulację w przypadku rozregulowania żaluzji po długim czasie użytkowania. Blok posiada również funkcję uruchomienia jazdy w górę i w dół w tym samym czasie – niektóre silniki przechodzą w tryb kalibracji po podaniu stanu na dwa przekaźniki jednocześnie. Jest to funkcja tylko dla doświadczonych osób, ponieważ nieprawidłowa obsługa może uszkodzić silnik.

Sceny

W nowej wersji aplikacji mamy możliwość zdefiniowania tzw. „scen”, czyli listy akcji, które zostaną wykonane po wywołaniu danej sceny. Na przykład, scena kino automatycznie zasłania żaluzje, wyłącza muzykę, przyciemnia światła i włącza telewizor. Sceny różnią się od designera automatyki tym, że nie podajemy warunku. Sceny mogą być użyte w designerze automatyki jako działania. Sceny można wywołać przyciskiem w sekcji „Sceny” lub przypisać do konkretnego pomieszczenia lub kategorii.
Scena kino

Nowe bloki funkcyjne:

Okno dachowe

Okno dachowe
Ten blok funkcyjny ułatwia sterowanie kilkoma oknami dachowymi jednocześnie bezpośrednio z aplikacji, można w niej również sprawdzić ich status. Okno dachowe można na przykład połączyć z blokiem centrali pożarowej (dzięki temu podczas pożaru dym i inne gazy wydostają się na zewnątrz budynku).

Nawadnianie

Nawadnianie

Blok upraszcza sterowanie nawadnianiem i umożliwia sekwencyjne włączanie poszczególnych zaworów wody w odstępach czasowych, uwzględnia warunki pogodowe przy podlewaniu i pozwala użytkownikowi ustawić czasy podlewania.

Wsparcie
nowych produktów

Nowe produkty Button Air, Wrist Button Air i Intercom są obsługiwane przez nowy Loxone Config i można je łatwo zintegrować z inteligentną instalacją.

Icon 02

… i wiele więcej!

Oprócz wyżej wymienionych nowości, w wersji 12.1 znajdziesz wiele innych innowacji i ulepszeń, takich jak:

Szablony: Negotica P1 (licznik energii i gazu), SMA SunnyBoy (inwerter), E+E EE671 (systemy HVAC), E+E EE600 (systemy HVAC), Solarfocus (kotły na biomasę, pompy ciepła), Stebel Eltron LWZ (pompa ciepla z systemem wentylacji).
Skróty klawiszowe (możliwość tworzenia skrótów klawiszowych)
Wizualizacja bloku impuls o czasie
Usługa Remote Connect dla Chin
Push Service dla Chin
Ulepszona autokonfiguracja

Wszystkie nowe funkcje wersji 12.1 można znaleźć w naszym changelogu: Config i aplikacja.

Loxone Config i App 12

Pobierz teraz: Loxone Config & App 12.1

Odkryj Loxone Config i App w wersji 12.1 i zacznij korzystać z wielu nowych funkcji już teraz.