Nano Relay Air

Loxone Nano Relay Air ma wyjście z przekaźnikiem bistabilnym, do montażu w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej. Moduł przycisku Touch dla Nano jest opcjonalnie dostępny.

Sterowanie odbywa się za pomocą technologii Loxone Air.

Arkusz danych Nano Relay Air

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej i podłącz zgodnie z poniższym schematem:

Do zasilania można użyć zasilania sieciowego (230 V) i zintegrowanego przekaźnika do bezpośredniego przełączania urządzeń sieciowych (230 V).

Z przodu znajduje się dioda LED stanu, przycisk nauki i moduł wtykowy dla Touch for Nano:


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny po podłączeniu zasilacza. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Aby ręcznie wywołać tryb nauki, naciśnij i przytrzymaj przycisk nauki przez co najmniej 5 sekund natychmiast po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania.


Touch for Nano

Moduł wtykowy Touch for Nano to przycisk z pięcioma obszarami dotykowymi (uwaga: nie posiada czujnika temperatury jak Touch Tree lub Air). Po dotknięciu następuje sygnał dźwiękowy.

Moduł wtykowy podłącza się do Nano Relay Air i zatrzaskuje na miejscu instalacji. Następnie razem są przymocowywane do ramy skrzynki instalacyjnej za pomocą dostarczonych śrub.

Podczas korzystania z modułu wtykowego Touch for Nano należy go aktywować we właściwościach Nano Relay Air w Loxone Config. Połączone wejście przycisku T5 będzie wtedy dostępne w drzewie urządzeń peryferyjnych.

Duża środkowa strefa dotykowa Touch for Nano jest idealna do sterowania oświetleniem, podczas gdy strefy narożne nadają się do sterowania muzyką i cieniowaniem. Standard przycisków Loxone. Przyciski mogą być również swobodnie używane do innych aplikacji. Aktywuj pola wyboru w opcjach z lewej strony , aby udostępnić poszczególne pola jako dane wejściowe. W tym momencie można również wyłączyć potwierdzenie akustyczne.

Czujniki

Krótki opis Zakres wartości
T5
Aktory

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Nano Relay Air Cyfrowy 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Nano Relay Air Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Dezaktywacja funkcjonalności Routera Dezaktywacja funkcjonalności Routera tego urządzenia Air.
Loxone Air bazuje na technologii Mesh. Każde podłączone na stałe do prądu urządzenie Air może przekazywać dalej pakiety od innych urządzeń Air (routing) i w ten sposób zwiększa zasięg i stabilność całego systemu.
W dużych systemach z bardzo dużą ilością urządzeń Air na ograniczonej przestrzeni komunikacja pomiędzy urządzeniami Air może prowadzić do bardzo dużego obciążenia kanału komunikacji bezprzewodowej. Niezawodna dostępność urządzeń Air nie może być przez to zagwarantowana. Dezaktywacja funkcjonalności Routera w poszczególnych urządzeniach Air może stanowić w takim wypadku środek zaradczy.

Nie dezaktywuj tej funkcji pochopnie, gdyż może to miec wpływ na zasięg i stabilność systemu.
-
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Moduł wtykowy Moduł wtykany do Nano IO Air -
Zachowanie przycisków Określa zachowanie po naciśnięciu przycisku.
Pulse: wysyła impuls przy rosnącym zboczu.
OnOff: Wysyła ON przy rosnącym zboczu i OFF przy opadającym zboczu, używane dla długich kliknięć
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Nano Relay Air

Dokumentacja Relay

Arkusz danych Touch for Nano