IR Extension

IR Extension w połączeniu z maksymalnie 8 modułami IR umożliwia sterowanie urządzeniami obsługującymi podczerwień, takimi jak telewizory, odbiorniki AV, projektory, systemy klimatyzacji itp.

Loxone IR Extension i moduły IR nie są już dostępne. Zamiast tego użyj IR Control Air.

Spis treści


Uruchomienie

IR jest zainstalowany w odpowiednim rozdzielaczu na szynie montażowej.

Podłącz zasilacz, łącza danych do mini serwera, a linie danych do modułów IR.

Moduły IR łączą się z wtyczkami RJ45 i łączy się je w linii, jak pokazano.
Do okablowania używany jest kabel CAT5/6/7, całkowita długość kabla może wynosić maks 500m.
Ostatni moduł IR musi zostać zakończony poprzez ustawienie zworki na styku 2/3.

Do każdego modułu IR można podłączyć 2 diody transmisyjne IR (wtyczka jack 3,5 mm). Jeśli podłączony jest tylko jeden nadajnik, należy go podłączyć do lewego gniazda.
Dioda odbiornika IR jest zainstalowana na stałe w module IR.

Po włączeniu zasilania , dioda LED statusu rozszerzenia miga po krótkim czasie na pomarańczowo, jeśli połączenie z Miniserverem jest prawidłowe.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcją


Włóż moduł IR

Aby wyszukać moduły IR, najpierw kliknij rozszerzenie IR w Loxone Config, a następnie aktywuj je IR Extension wyszukiwanie.

Podłączone moduły IR są wymienione w wynikach wyszukiwania na dole Loxone Config.

Teraz wybierz moduł, wprowadź nazwę, a następnie kliknij Dodaj urządzenie.

Następnie zapisz program na Miniserverze, aby go zastosować.

Dodane moduły są następnie gotowe do użycia i dostępne w Loxone Config.

Dalsza procedura tworzenia czujników podczerwieni (odbiorników) i urządzeń wykonawczych (nadajników), a także tworzenia i uczenia w pilotach zdalnego sterowania, obejmuje:IR Control Air.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online IR Extension Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Maksymalna długość przewodu [m] Maksymalna długość przewodu [m] do ostatniego modułu IR -
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty