Impressum

Loxone jest producentem własnego systemu inteligentnej instalacji elektrycznej i automatyzacji. Może być stosowany w mieszkaniach, domach, budynkach komercyjnych i przemyśle. Loxone nie zapewnia samej instalacji, ale polega na sieci partnerów.

Impressum

Loxone Electronics GmbH

Numer rejestru handlowego: FN 326074 x
VAT UE: ATU64900138
Sąd Rejestrowy: Landesgericht Linz
Urząd właściwy wg ECG: Komisja Okręgowa Rohrbach

Adres:

Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria

Kontakt:

AT: +43 7287 7070 0
DE: +49 8592 6148899
Fax: +43 7287 7070 999
E-Mail: [email protected]

Oddział w Polsce

Loxone Poland Sp. z o.o.

NIP: 5252773572
VAT UE: PL5252773572

Adres:

ul. Stanisława Witczaka 139
41-902 Bytom
Polska

Kontakt:

Telefon: +48 22 295 47 35
E-mail: [email protected]

Znaki towarowe

Niektóre zdjęcia pochodzą z iStockphoto.com
Rozwiązanie dla marketingu prowadzonego drogą mailową: mailworx firmy eworx
CMS / system redakcyjny: WordPress / Contao Open Source Content Management System
KNX® und ETS® są zastrzeżonymi znakami towarowymi KNX Association cvba w Belgii.
Wszystkie nazwy marek, nazwy produktów i logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść

Autor nie odpowiada za aktualność, prawidłowość, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, które powstały na skutek wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji wzgl. wykorzystania błędnych i niekompletnych informacji, są co do zasady wykluczone, jeśli autorowi nie można przypisać winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania lub czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji części stron lub całej oferty bez specjalnej zapowiedzi.

2. Odnośniki i linki

Bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do zewnętrznych stron internetowych („hiperlinki”), które znajdują się poza zakresem wpływu autora, są objęte odpowiedzialnością autora wyłącznie w przypadku, gdy autor wiedział o treściach i dysponował środkami technicznymi oraz miał możliwość, żeby zapobiec wykorzystaniu niezgodnych z prawem treści.
Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w chwili umieszczenia linków nie miał wiedzy o nielegalnych treściach na linkowanych stronach. Autor nie ma wpływu na aktualną i przyszłą postać, treści lub prawo autorskie do linkowanych/powiązanych stron. Dlatego wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na linkowanych/powiązanych stronach, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. Niniejsze stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odniesień zamieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, a także wpisów osób trzecich w/na stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, wykazach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych, w których treść mogą ingerować osoby trzecie. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania informacji udostępnionych w taki sposób odpowiada sam oferent strony, której dotyczy odsyłacz, a nie podmiot, który poprzez linki tylko odsyła do danej publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Autor dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać samodzielnie wykonane zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe i teksty lub sięgać po nieobjęte licencją grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.
Wszystkie znaki marek i towarów wymienione w ofercie internetowej i ewent. chronione przez osoby trzecie są bez ograniczeń objęte postanowieniami aktualnie obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych i prawami posiadania aktualnie wpisanych właścicieli. Na podstawie wyłącznie samej nazwy nie można założyć, że znaki marek nie są chronione przez prawa osób trzecich!
Prawo własności autorskiej do opublikowanych, wykonanych samodzielnie przez autora obiektów przysługuje wyłącznie autorowi stron. Rozpowszechnianie lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.

4. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, która zawiera przekierowanie do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z obowiązującym stanem prawnym w całości lub w części lub stan prawny uległ zmianie, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.