Machtiging NFC touch code

Toepassing:

Met het programmablok “Autorisatie NFC Code Touch” kunt u de gebruikersgroepen specifieke autorisaties van de NFC-code Touch Air en Tree beheren. Bovendien kunt u, ongeacht welke gebruiker of gebruikersgroep, toegangscodes en NFC-tags definiëren voor specifieke acties, toegangscodes en NFC-tags beheren om verschillende acties uit te voeren, zoals het openen van een deur of een garagepoort.

LET OP: we ondersteunen enkel de NFC tags van Loxone.

 

Basisprogrammatie::

Voeg de bouwsteen ‘autorisatie NFC-code touch’ toe en koppel deze met het gewenste toestel.

Verbind de actoren of programmacomponenten met de uitgangen van de bouwsteen.

Met een dubbelklik op de bouwsteen open je de machtigingsinstellingen.
Als de configuratie door autoconfig wordt uitgevoerd zal het belsignaal standaard via een marker naar de centraal pagina worden gebracht.

Configuratie van de uitgangen:

Stel de tekst in die op de tekstuitgang weergegeven moet worden.

Gebruikersgroepen beheren:

Wijs machtigingen toe aan gebruikersgroepen. Leden van een geselecteerde groep kunnen de toegangscode of NFC-tag gebruiken die aan hen is toegewezen om elke uitgang te schakelen. U kunt nieuwe gebruikersgroepen rechtstreeks in de projectstructuur maken en beheren.

Gebruikersspecifieke toegangscodes en NFC-Tags:

In de gebruikerseigenschappen onder “Authenticatie bewerken” kunt u een 2-8-cijferige toegangscode en een NFC-tag toewijzen aan een specifieke gebruiker.

Het volgende dialoogvenster wordt geopend:

Voer meteen een toegangscode in of leer een NFC-tag aan.

Gebruikers-onafhankelijke toegangscode:

Maak en bewerk toegangscodes die niet aan een gebruiker zijn toegewezen maar rechtstreeks worden gebruikt om een uitgang te schakelen. Deze codes zijn alleen geldig in deze NFC-code Touch.

Tip: de gebruikersonafhankelijke toegangscodes kunnen ook in de Loxone-app worden gemaakt, gedeactiveerd en gewijzigd. Hiervoor hebt u standaard een visualisatiewachtwoord nodig. Dit verhoogt de beveiliging van uw toegangsbeheer.

Voor elke code kan via selectievakjes worden besloten welke uitgangen er geschakeld dient te worden. Met code A opent u bijvoorbeeld de voordeur en code B activeert uw alarmsysteem.

Standaard functie:

De standaardfunctie wordt geactiveerd tijdens het invoeren van codes zonder netnummer.
Een toegangscode is toegewezen aan een gebruiker en de poging tot toegang valt binnen de autorisatietijd.
Voorbeeld NFC-code Touch Tree:
Toegangscode + activeringssleutel = “voordeur” (uitgang Q1)

Voorbeeld NFC-code Touch Air:
Activeringssleutel + toegangscode + activeringssleutel = “voordeur” (uitgang Q1)

 

Wanneer een gebruiker toegang vraagt met zijn toegangscode of NFC-tag, wordt uitgang Q1 geschakeld. Verschillende uitgangen kunnen via een prefix op het nummerveld worden geselecteerd.

 

Voorbeeld NFC-code Touch Tree:
4 + activeringssleutel + toegangscode + activeringssleutel = uitgang Q4
2 + activeringssleutel + NFC-tag = uitvoer Q2
Voorbeeld NFC-code Touch Air:
Activeringssleutel + 4 + activeringssleutel + toegangscode + activeringssleutel = uitgang Q4

 

Voor de NFC-code Touch Air moet de activeringssleutel aan het begin worden ingedrukt.

Geldigheid:

U kunt de geldigheid van zowel een toegangscode als NFC-tags instellen. Er is een onbeperkte geldigheid, een “eenmaal geldige toegangscode (geldigheid 90s)” evenals een tijdsafhankelijke toegangscode.

Gebruikersonafhankelijke NFC-tag:

U wilt uw buurman of vriend toegang geven tot uw woning tijdens uw vakantie? Een gebruikersonafhankelijke NFC-tag maken die beperkt is in geldigheid.

Maak en bewerk NFC-tags die niet zijn toegewezen aan een gebruiker maar direct worden gebruikt om een uitgang te schakelen.

Hiertoe voert u een naam in en selecteert u de uitgangen die geschakeld moeten worden met de NFC-tag. Ook hier is het mogelijk om de geldigheid te definiëren.

NFC-leerproces:

Om een NFC-tag aan te leren, klikt u op de knop ‘aanleren’’. Hiermee wordt de NFC-monitor geopend. Stel de NFC tag in op de NFC-code touch.

Info: plaats het label tegen de glasplaat zonder spatie en hou de tag stil tijdens het aanleerproces. Het aanleren kan enkele seconden duren.

Na voltooiing van het proces geven de LED’s feedback over het succes:

Groen licht: tag succesvol geleerd

Geel knipperend: leesfout tijdens het aanleren. Probeer het opnieuw en houd de tag stil! De NFC-monitor geeft informatie over de reden voor de fout.

Als een tag met succes is geleerd, kan deze worden geselecteerd in de NFC leermonitor. Voer een naam in het veld “Label” in en druk op “Toevoegen”. Dit opent een menu waarin u kunt kiezen waarvoor u de tag wilt gebruiken:

  • Gebruiker toewijzen: je kan de tag toewijzen aan een gebruiker. De gebruiker kan deze tag gebruiken waar zijn gebruikersgroep geautoriseerd is.
  • NFC-code toewijzen: gebruik als gebruiker onafhankelijke toegangscode.
  • Gebruik als digitale ingang: als deze tag wordt gedetecteerd schakelt er een digitale ingang die kan worden gebruikt bij het programmeren.
  • Digitale invoer vervangen: selecteer een bestaande NFC-tag om deze te vervangen.

Einde leerproces:

Klik opnieuw op “NFC-labels inleren” of op “NFC Tag Monitor” om de leermodus te beëindigen. Als u vergeet om de leermodus uit te schakelen en de verbinding met de Miniserver te verbreken, wordt de leermodus automatisch na 10 seconden afgesloten.
We raden u aan de NFC-tags of sleutelhangers van Loxone te gebruiken voor toegang. De NFC-functionaliteit van uw mobiele telefoon wordt niet aanbevolen, omdat de verzending hier niet versleuteld is. De meeste mobiele telefoons genereren NFC-id’s willekeurig en kunnen niet worden gebruikt voor toegang.

Ingangen:

 

 

R Vergrendelt het apparaat. Geen toegang meer mogelijk. 0/1
Ir Digitale ingang. Laat de status-LED’s van het apparaat rood oplichten. (alleen in de Tree en de netgevoede variant) 0/1
Ig Digitale ingang. Laat de status-LED’s van het apparaat groen oplichten. (alleen in de Tree en de netgevoede variant) 0/1
Ib Digitale ingang. Laat de status-LED’s van het apparaat blauw oplichten. (alleen in de Tree en de netgevoede variant) 0/1
Iw Digitale ingang. Laat de status-LED’s van het apparaat wit oplichten. (alleen in de Tree en de netgevoede variant) 0/1

Parameter:

 

Lbr helderheid van de achtergrondverlichting (alleen in de tree en netgevoede variant) 0-100
Tp Pulsduur aan de uitgangen Qa, Qd en Q1-Q6 (s)
La Schakelt de achtergrondverlichting ’s nachts automatisch in. Als de achtergrondverlichting handmatig via de ingang “Lon” wordt ingeschakeld, heeft dit voorrang boven de automatische modus. (alleen bij Tree en netgevoede variant) 0/1
Lon Schakelt de achtergrondverlichting aan en overschrijft de automatisatie (enkel bij Tree of netgevoede variant) 0/1

Uitgangen:

 

Q1-Q6 Digitale uitgang op toestemming. Deze uitvoer kan worden geselecteerd door het voorvoegsel 1-6.

Selecteer de gewenste uitgang voordat u de code invoert

.

0/1
TQ Tekstuitgang van de laatste machteging. De tekst is beschikbaar tot de volgende autorisatie. Opgelet, neem het privacybeleid van de installatie regio in acht! (T)
Qd Digitale uitgang bij afweizing 0/1
Qa Digitale uitgang bij toegang 0/1
AQs Analoge uitgang die de geactiveerde digitale uitgang weergeeft (Q1-6) -1-6
Qb Bel 0/1