Práh slunečního svitu

Dostupné od verze Configu 9.0.9.26

Tato funkce umožňuje dynamickou detekci slunečního svitu. Prahová hodnota sluneční svitu je funkce vypočítaná z aktuálního slunečního svitu. Aktuální čas a geografická poloha v nastavení miniserveru jsou použité pro výpočet slunečního svitu. Pokud aktuální měřená hodnota překročí vypočítanou prahovou hodnotu, je detekován sluneční svit. Tato funkce je k dispozici pro Meteostanici Air, Meteostanici Tree a také pro vstup „Sluneční svit“ Weather service.

CITLIVOST

V okně vlastností příslušného zařízení můžete nastavit citlivost pod položkou „Práh slunečního svitu“. „Standard +30%“ znamená vyšší práh a s tím související nižší citlivost.  zatím co „Standard -30%“  nižší práh a vyšší citlivost.

METEOSTANICE

Citlivost by měla být nastavena v závislosti na místě montáže Meteostanice. Na příklad: Pokud je meteostanice umístěna před reflexním povrch ( Bílá stěna domu) bude na čidlo dopadat více světla, proto by měl být Práh slunečního svitu mírně vyšší například „Standard +15%“.

 

WEATHER SERVICE

Pokud zvolíte „Standard“ bude hodnota odpovídat časovému a geografickému nastavení Miniserveru.