Włącznik z opóźnieniem z pamięcią

Użycie

Ten blok realizuje opóźnienie włączenia z pamięcią. Wyjście jest włączane z opóźnieniem z rosnącą krawędzią wejścia.

 

Podstawowe programowanie

Po pierwszym zboczu narastającym (nawet jeśli impuls jest krótszy niż T) na wejściu (Tr), rozpoczyna się pomiar czasu bloku. Po upływie czasu opóźnienia (T) wyjście (Q) zostaje aktywowane. Dalsze impulsy na wejściu (Tr) nie działają.

Jeśli wejście (R) zostanie aktywowane, pomiar czasu zostanie zresetowany. Po kolejnym zboczu narastającym na wejściu (Tr) pomiar ponownie rozpoczyna się.

Remanencję można aktywować poprzez aktywację wejścia baterii.

Einschaltverzoegerung_speichernd

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tr Trigger (wyzwalacz) Trigger Cyfrowy 0/1
R Reset Reset Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1
T Czas opóźnienia Czas [s] opóźnienia, po którym przy aktywnym wejściu zostanie załączone wyjście s 0…∞ 1

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q Wyjście cyfrowe Cyfrowy 0/1