Wallbox

Blok funkcyjny Wallbox służy do sterowania stacją ładowania pojazdów elektrycznych.

Ładowanie pojazdu odpowiednią mocą we właściwym czasie jest niezbędne do efektywnego zarządzania energią.

Dlatego blok funkcyjny posiada do pięciu konfigurowalnych trybów ładowania, w których moc ładowania może być ograniczona przez indywidualną logikę.

Dzięki dedykowanemu wejściu sesja ładowania może zostać wstrzymana w celu uniknięcia skoków zasilania z sieci lub ich wyrównania.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Ec Enable charging 0/1
Vc Vehicle Connected 0/1
Cp Current charging power
Mr Meter reading 0...∞
Sm1-5 Set charging mode 1-5 To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0/1
Lm1-5 Limit charging mode 1-5 Zdefiniuj do 5 trybów ładowania z różnymi limitami ładowania. To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
Uid User ID -
Ls Load shedding Jeśli włączone, ładowanie jest wstrzymane, aby uniknąć skoków w sieci lub równej mocy. 0/1
Off Off Impuls: zresetowanie wyjść z wyjątkiem wyjść licznika
Włączony: Blok jest zablokowany.
Wejście dominujące.
0/1
R Reset meter reading outputs 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Ca Charging allowed Ładowanie jest dozwolone, gdy:
-Ec (Enable Charging) jest aktywne
- Ładowanie nie jest wyłączone przez Ls lub Off
- Limit ładowania nie jest poniżej minimalnej mocy ładowania.
0/1
Vc Vehicle connected 0/1
Cp Current charging power
Cm Current charging mode
Tp Target charging limit Limit ładowania bieżącego trybu.
Wyjście wynosi 0, jeśli limit ładowania jest poniżej minimalnej mocy ładowania lub wyjście Ca wynosi 0.
Ls Load shedding 0/1
Mr Meter reading
Ccc Consumption current charge
Clc Consumption last charge
Cd Consumption today
Cw Consumption this week
Cm Consumption this month
Cy Consumption this year
Lcl Last charge log Wyjście tekstowe
- Czas włączenia i wyłączenia Vc
- Czas trwania (Vc wł./wył.)
- Naładowana energia (kWh)
- ID użytkownika.
-
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Muv Mode after unplugging the vehicle 0 = Zachowanie aktualnego trybu pracy 0 = Przejście do trybu 1-5 0
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 1...100 100
Pomiar względny Aktywny: Fizyczny licznik wysyła tylko cząstkowe ilości w odstępach czasu (względnych), blok sumuje je i wykorzystuje do utworzenia odczytu licznika.
Nieaktywny: Fizyczny licznik podaje własny całkowity odczyt licznika (bezwzględny), blok funkcyjny tylko go odwzorowuje.
- -
Min. moc ładowania Min. moc ładowania [kW] 0...∞ 4.16
Maks. moc ładowania Max. moc ładowania [kW] 0...∞ 11
Konfiguracja Konfiguracja użytych wejść i wyjść. - -
Sesja ładowania

Sesja ładowania to czas pomiędzy podłączeniem i odłączeniem pojazdu. Sesję można wstrzymać/wznowić za pomocą wejść Ec, Ls lub w aplikacji.

Wyjście logowania obciążenia Lcl jest ustawiane podczas rozpoczynania / kończenia sesji lub gdy identyfikator użytkownika zmienia się podczas aktywnej sesji.


Minimalne i maksymalne limity

Limity minimalny i maksymalny określają dozwolony zakres wyjścia Tp (Target charging Limit).

Limit ładowania można skonfigurować dla każdego trybu poprzez Dialog/App lub poprzez logikę w wejściach Lm1-5.

Jeśli limit ładowania spadnie poniżej minimalnego limitu ładowania, ładowanie zostaje wstrzymane, a docelowy limit ładowania ustawiony na 0.