Wallbox 7.4kW 32A Tree

Loxone Wallbox to stacja ładowania, która umożliwia dynamiczne ładowanie od 1,38kW do 7,4kW dla pojazdów elektrycznych.

Dzięki solidnemu interfejsowi Tree, urządzenie jest zintegrowane z systemem Loxone i zapewnia swobodę w zarządzaniu energią.
Aby rejestrować energię elektryczną, licznik energii może być łatwo zamontowany na zintegrowanej szynie DIN i podłączony do interfejsu Modbus w urządzeniu.
Opcjonalnie, produkty takie jak NFC Code Touch, Touch Pure Flex,... mogą być zamontowane bezpośrednio na urządzeniu, aby ustawić tryb ładowania lub wykonać dowolną inną kontrolę.

Arkusz danych Wallbox 7,4kW 32A Tree

Spis treści


Montaż

Po zamontowaniu, napięcie zasilania (napięcie sieciowe i 24 V) jest włączone, stacja Wallbox miga na pomarańczowo po krótkim czasie, jeśli połączenie z Miniserverem zakończyło się powodzeniem i jest gotowa do parowania.


Uruchomienie

Następnie należy wykonać procedurę parowania


Programowanie

Loxone Wallbox jest programowany i ustawiany za pomocą bloku funkcyjnego $$LINK::www.loxone.com/help/wallbox-block@Wallbox$$ w Loxone Config:


Stan diody LED

LED stanu Opis

Urządzenie zostało właśnie sparowane lub uruchomione ponownie i jest teraz w trybie online.

Połączenie z Miniserverem jest w porządku, ale urządzenie nie zostało sparowane.

Urządzenie nie może połączyć się z Miniserverem za pośrednictwem interfejsu Tree.

Urządzenie zostało wybrane w Loxone Config i identyfikuje się.

Ładowanie rozpoczęte.

Ładowanie wstrzymane.

Błąd ładowania.

Kabel do ładowania

Jeśli konieczna jest wymiana kabla ładowania, musi on zostać zainstalowany i przetestowany przez specjalistę zgodnie z przepisami krajowymi.
W tym celu należy użyć kabla ładowania o takich samych właściwościach; może on być również krótszy lub dłuższy (maks. 7,5 metra).
Przedłużanie kabla ładowania w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.


Aktory

Krótki opis Opis
API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Charging error Zgłasza błąd ładowania. - 0/1
Fault current Zgłasza prąd zakłóceniowy. - 0/1
Status online Wallbox Tree Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Dokumenty

Arkusz danych Wallbox 7,4kW 32A Tree

Temperatury wyłączenia termicznego