Syrena alarmu Tree

Syrena alarmowa Tree jest zewnętrznym urządzeniem ostrzegawczym ze światłem stroboskopowym, które może stanowić część alarmu antywłamaniowego. Po uruchomieniu urządzenie emituje dźwiękowy i wizualny alarm. Zintegrowany czujnik sabotażowy zapewnia dodatkową ochronę.

Arkusz danych Syrena alarmowa Tree

Spis treści


Montaż

Wybierz miejsce instalacji, w którym urządzenie będzie chronione przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i uszkodzeniami. Po instalacji upewnij się, że gniazdo kabla jest zakryte przez urządzenie.

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały) i magistralę Tree (zielono-biały) do odpornych na wilgoć zacisków 3M. Przewody wkłada się do zacisków z izolacją, zaciski następnie ściska szczypcami.

Umieść górną pokrywę na jednostce podstawowej i zabezpiecz ją dwiema śrubami na dole, w celu dokończenia instalacji.


Uruchomienie

Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, pod warunkiem, że okablowanie i podłączenie do Miniservera jest prawidłowe (Tree Extension online).

Następnie należy wykonać procedurę parowania


Czujniki

Krótki opis Opis Zakres wartości
Kontakt sabotażowy W stanie normalnym wejście jest aktywne. Jeśli sabotaż zostanie wykryty przez styk na urządzeniu, wejście jest dezaktywowane. 0/1
Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Światło ostrzegawcze Wyjście światła ostrzegawczego 0/1
Alarm Wyjście do aktywacji alarmu akustycznego 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Syrena alarmu Tree Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli urządzenie nie jest dostępne, lub jest offline, zostaniesz o tym poinformowany w aplikacji Loxone lub za pośrednictwem Cloud Mailer.
Ponieważ jest to urządzenie, z którym wiąże się funkcja bezpieczeństwa, wyłączenie tego ustawienia nie jest możliwe.
- - -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
- - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree - - -
Maksymalny czas trwania dźwięku alarmu Maksymalny czas trwania dźwięku alarmu (0 = brak limitu) s 0...1800 120
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku zewnętrznego źródła zasilania instalację musi wykonać wykwalifikowany elektryk zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Syrena alarmowa Tree