Syrena alarmu Tree

Syrena alarmowa Tree jest zewnętrznym urządzeniem ostrzegawczym ze światłem stroboskopowym, które może stanowić część alarmu antywłamaniowego. Po uruchomieniu urządzenie emituje dźwiękowy i wizualny alarm. Zintegrowany czujnik sabotażowy zapewnia dodatkową ochronę.

Arkusz danych Syrena alarmowa Tree

Spis treści


Montaż

Wybierz miejsce instalacji, w którym urządzenie będzie chronione przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i uszkodzeniami. Po instalacji upewnij się, że gniazdo kabla jest zakryte przez urządzenie.

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały) i magistralę Tree (zielono-biały) do odpornych na wilgoć zacisków 3M. Przewody wkłada się do zacisków z izolacją, zaciski następnie ściska szczypcami.

Umieść górną pokrywę na jednostce podstawowej i zabezpiecz ją dwiema śrubami na dole, w celu dokończenia instalacji.


Uruchomienie

Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, pod warunkiem, że okablowanie i podłączenie do Miniservera jest prawidłowe (Tree Extension online).

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami


Czujniki

Krótki opis Opis
Kontakt sabotażowy W stanie normalnym wejście jest aktywne. Jeśli sabotaż zostanie wykryty przez styk na urządzeniu, wejście jest dezaktywowane.
Aktory

Krótki opis Opis
Światło ostrzegawcze Wyjście światła ostrzegawczego
Alarm Wyjście do aktywacji alarmu akustycznego
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online Syrena alarmu Tree Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli urządzenie nie jest dostępne, lub jest offline, zostaniesz o tym poinformowany w aplikacji Loxone lub za pośrednictwem Cloud Mailer.
Ponieważ jest to urządzenie, z którym wiąże się funkcja bezpieczeństwa, wyłączenie tego ustawienia nie jest możliwe.
- - -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
- - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree - - -
Maksymalny czas trwania dźwięku alarmu Maksymalny czas trwania dźwięku alarmu (0 = brak limitu) s 0...1800 120
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku zewnętrznego źródła zasilania instalację musi wykonać wykwalifikowany elektryk zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Syrena alarmowa Tree