Stereo Extension

Stereo Extension rozszerza Audioserver o dodatkowe wyjście głośnikowe stereo. Dwa kanały można również rozdzielić i wykorzystać jako 2 oddzielne kanały dla różnych pomieszczeń lub obszarów.

Na rozszerzeniu stereo znajduje się również cyfrowe wyjście SPDIF.

Do Audioservera można podłączyć do 10 Stereo Extensions.

Datasheet Stereo Extension

Spis treści


Uruchomienie

Stereo Extension jest montowany na szynie DIN w odpowiedniej obudowie.

Podłącz zasilanie (pomarańczowy zacisk) i przewody danych Tree Turbo (zielony / biały zacisk). Po włączeniu zasilania, Rozszerzenie Stereo uruchamia swój system operacyjny z Audioservera. Dlatego rozszerzenia stereo można uruchomić tylko wtedy, gdy Audioserver jest gotowy do pracy. Poczekaj na uruchomienie, po około 1 minucie zostanie zakończone, a rozszerzenie zacznie migać na pomarańczowo.

Następnie postępuj zgodnie z procesem uczenia.


Rozdzielone wyjście stereo

Dzięki opcji podziału wyjścia stereo na 2 oddzielne kanały, jedno wyjście stereo może być użyte do wypełnienia dwóch różnych pomieszczeń lub obszarów po jednym głośniku. Dwa wyjścia mogą być następnie używane niezależnie od siebie w różnych blokach odtwarzacza audio.

Aby podzielić wyjście, najpierw kliknij wyjście rozszerzenia stereo w drzewie urządzeń peryferyjnych, a następnie kliknij przycisk na pasku menuRozłącz wyjście stereo.
W drzewie urządzeń peryferyjnych dostępne są wtedy dwa indywidualne wyjścia.
Jeśli chcesz ponownie połączyć dwa wyjścia, aby utworzyć wyjście stereo, kliknij przycisk na pasku menuZłącz wyjście stereo..

W ten sposób wyjścia można skonfigurować dla wszystkich możliwych scenariuszy.

Uwaga: Jeśli wyjścia są rozdzielone, pomiędzy dwoma kanałami występuje niewielki przesłuch.
Oznacza to, że przy głośności 65% sygnał będzie słyszalny również na sąsiednim kanale, jeśli jest wyłączony.
Efekt ten jest zwykle niezauważalny w bezpośrednio sąsiednich pomieszczeniach, ponieważ przy tej głośności przez ściany można również usłyszeć muzykę z sąsiedniego pomieszczenia.

Opcja SPDIF Out nie jest dostępna dla rozdzielonych wyjść.


SPDIF Out

Wyjście SPDIF (czarne gniazdo) jest cyfrowym elektrycznym wyjściem SPDIF. Do tego wyjścia można podłączyć urządzenia audio-wideo, takie jak wzmacniacze lub głośniki aktywne. Użyj w tym celu kabla jack 3,5 mm - cinch, elektryczny sygnał SPDIF jest wyprowadzany na lewą (białą) wtyczkę Cinch. Podłącz tę wtyczkę do portu Digital Audio In żądanego urządzenia.

Używaj wysokiej jakości ekranowanych kabli połączeniowych i prowadź je oddzielnie od innych przewodów.

Wyjście SPDIF można aktywować we właściwościach odpowiedniego wyjścia:

Gdy tylko wybierzesz wyjście SPDIF dla wyjścia, głośniki tego wyjścia zostaną wyłączone, a zamiast tego sygnał będzie wyprowadzany na wyjście SPDIF. Głośność wyjściowa jest zmienna i zawsze odpowiada głośności aktualnie ustawionej w odtwarzaczu audio.

Opcja SPDIF Out nie jest dostępna dla rozdzielonych wyjść.


Znaczenie diod LED stanu

Lewa dioda LED:

Miga na pomarańczowo: Rozszerzenie zostało uruchomione, ale nie zostało jeszcze przypisane do Audioservera lub nie może się już z nim połączyć.

Miga na zielono: wszystko w porządku, urządzenie jest online.

Szybkie miganie na czerwono / zielono: Urządzenie zostało zaznaczone w Loxone Config i identyfikuje się.

Nie miga: sprawdź zasilanie i okablowanie Tree Turbo.

Ciągłe zielone/pomarańczowe: Extension próbuje uruchomić się z Audioservera, ale nie może się z nim połączyć. Sprawdź połączenie Tree Turbo i Audioservera.

Prawa dioda LED:

Stały kolor pomarańczowy: Extension jest uruchamiane.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Stereo Extension Cyfrowy 0/1
Ograniczenia wzmacniacza Cyfrowy 0/1
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
- -
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - -
Rodzaj głośnika Użyj typu głośnika dla tej strefy, aby znaleźć optymalne ustawienia dźwięku. - -
Maksymalna głośność Określa maksymalną (fizyczną) moc wyjściową wzmacniacza w procentach, a tym samym ogranicza maksymalną możliwą głośność dla tego wyjścia. Wartości głośności od 0 do 100% odtwarzacza audio lub aplikacji są odpowiednio skalowane. 0...100 100
Współczynnik wzmocnienia Zwiększa lub zmniejsza wielkość tej wartości w procentach. Regulacja głośności wyjść używanych z różnymi głośnikami lub w różnych środowiskach. Dzięki temu w różnych sytuacjach słychać ten sam poziom głośności. Jest skalowany i ograniczony ustawioną maksymalną głośnością. -20...20 0
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Instalacja wymaga montażu w odpowiedniej obudowie zapewniającej ochronę przed kontaktem, wodą i zabrudzeniami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Datasheet Stereo Extension