Stan okna

Ten blok funkcjonalny łączy sygnał z wielu kontaktronów okiennych używanych do określenia różnicy między otwartym a uchylonym w jeden połączony sygnał.
W zależności od tego, gdzie na oknie jest zainstalowany czujnik okienny (jego położenia), wejścia określają odpowiednią wartość analogową, która jest przekazywana do bloku Monitorowanie okien i drzwi.
Blok jest tak zaprojektowany, że do każdego z wejść (Open) & (Tilt)!
Można podłączyć tylko jeden czujnik.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Open 0 = closed, 1 = open 0 = zamknięty, 1 = otwarty 0/1
Tilt 0 = closed, 1 = tilt 0 = zamknięty, 1 = uchylony 0/1
Secured 0 = not secured, 1 = secured 0 = niezabezpieczony, 1 = zabezpieczony 0/1
Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
S 1 = zamknięty, 2 = uchylony, 3 = otwarty, 4 = zamknięty i niezablokowany, 5 = zamknięty i zablokowany, 0 = jeden lub więcej czujników offline
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Pozycje czujnika Określa pozycję instalacji kontaktu otwarcia i uchylenia przy oknie dla wspólnego sygnału. -