RGBW 24V Dimmer Tree

Z RGBW Dimmer Tree można przy pomocy PWN tworzyć kolorowe sceny świetlne i przyciemniać światła, takie jak spoty LED niskiego napięcia i taśmy LED. 4 wyjścia obsługują wspólny kanał z kolorowym światłem RGBW, ale można je również skonfigurować jako osobne kanały dla 4x białego światła.

Urządzenie jest również dostępne jako kompaktowe ściemniacz RGBW w kompaktowej obudowie. Funkcje są identyczne.

Arkusz danych RGBW 24V Dimmer Tree

Arkusz danych RGBW 24V Compact Dimmer Tree

Spis treści


Montaż

Dimmer RGBW został opracowany do instalacji w odpowiedniej szafie rozdzielczej na szynie DIN. Compact Dimmer może być używany bez specjalnej skrzynki instalacyjnej (np. umieszczony bezpośrednio na suficie lub meblach). Staraj się, aby długość przewodów była jak najkrótsza.

Przekrój kabla powinien być tak zwymiarowany, aby maksymalna utrata napięcia wynosiła 1 V. Można to ustalić za pomocą następującego wzoru:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … prąd [A], L … długość kabla [m], A … przekrój kabla [mm²], ΔU … utrata napięcia [V], ρ … rezystywność [(Ω * mm²)/m], ρ = stała (0,0172 dla miedzi)

Podłącz kabel zasilający i kabel Tree. Po włączeniu zasilania, LED zacznie migać po krótkiej chwili na pomarańczowo, o ile okablowanie jest poprawne (połączenie z Tree Extension / Miniserverem jest nawiązane).


Uruchomienie

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami


Poszczególne kanały

Jeśli we właściwościach urządzenia jako typ siłownika wybrany jest „pojedynczy kanał”, przypisanie kanału jest następujące:

Wyjście 1 - zacisk czerwony, wyjście 2 - zacisk zielony, wyjście 3 - zacisk niebieski, wyjście 4 - zacisk biały


Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Smart aktor RGBW Smart aktor
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online RGBW 24V Dimmer Tree Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Typ aktora Używaj urządzenia ze standardowym aktorem(-ami) lub Smart aktorem(-ami)
Smart aktory wspierają dynamiczne czasy fading'u i działają tylko z blokiem sterownika oświetlenia V2.
-
Wyłączenie LED'ów statusu Gdy zaznaczone, LED'y statusu w urządzeniu podczas normalnej pracy są wyłączone.
W przypadku wystąpienia błędu urządzenie nadal zwróci na siebie uwagę poprzez LED'y statusowe.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych RGBW 24V Dimmer Tree

Arkusz danych RGBW 24V Compact Dimmer Tree