RGBW 24V Dimmer Tree

Z RGBW Dimmer Tree można przy pomocy PWN tworzyć kolorowe sceny świetlne i przyciemniać światła, takie jak spoty LED niskiego napięcia i taśmy LED. 4 wyjścia obsługują wspólny kanał z kolorowym światłem RGBW, ale można je również skonfigurować jako osobne kanały dla 4x białego światła.

Urządzenie jest również dostępne jako kompaktowe ściemniacz RGBW w kompaktowej obudowie. Funkcje są identyczne.

Arkusz danych RGBW 24V Dimmer Tree

Arkusz danych RGBW 24V Compact Dimmer Tree

Spis treści


Montaż

Dimmer RGBW został opracowany do instalacji w odpowiedniej szafie rozdzielczej na szynie DIN. Compact Dimmer może być używany bez specjalnej skrzynki instalacyjnej (np. umieszczony bezpośrednio na suficie lub meblach). Staraj się, aby długość przewodów była jak najkrótsza.

Przekrój kabla powinien być tak zwymiarowany, aby maksymalna utrata napięcia wynosiła 1 V. Można to ustalić za pomocą następującego wzoru:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … prąd [A], L … długość kabla [m], A … przekrój kabla [mm²], ΔU … utrata napięcia [V], ρ … rezystywność [(Ω * mm²)/m], ρ = stała (0,0172 dla miedzi)

Podłącz kabel zasilający i kabel Tree. Po włączeniu zasilania, LED zacznie migać po krótkiej chwili na pomarańczowo, o ile okablowanie jest poprawne (połączenie z Tree Extension / Miniserverem jest nawiązane).


Uruchomienie

Następnie należy wykonać procedurę parowania


Poszczególne kanały

Jeśli we właściwościach urządzenia jako typ siłownika wybrany jest „pojedynczy kanał”, przypisanie kanału jest następujące:

Wyjście 1 - zacisk czerwony, wyjście 2 - zacisk zielony, wyjście 3 - zacisk niebieski, wyjście 4 - zacisk biały


Smart Tunable White

Tunable White (TW) odnosi się do oświetlenia białym światłem, które można regulować w zakresie temperatury barwowej.
W tym celu dostępne są źródła światła, takie jak paski LED, które łączą ciepłobiałe światło z chłodnym białym światłem.
Temperaturę barwową można regulować od ciepłej bieli do chłodnej bieli poprzez zmieszanie dwóch kolorów.

W tym celu urządzenia Loxone z wyjściami ściemnialnymi RGBW obsługują aktory typu Smart Tunable White:

Na każdy aktor przypadają dwa wyjścia ściemniacza dla chłodnej bieli (CW) i ciepłej bieli (WW).
Aktory Smart Tunable White są obsługiwane przez blok Sterownik oświetlenia.

Można skonfigurować dwa aktory Smart TW lub jeden aktor Smart TW i dwa kanały indywidualne.
Przypisanie przyłączy jest następujące:

W ustawieniach aktora Smart TW temperaturę barwową źródła światła można ustawić na ciepłą biel i chłodną biel:

Informacje te można znaleźć w danych technicznych źródła światła.


Komunikacja Tree i spadek napięcia

Jeżeli przepływ prądu na linii GND ma zbyt duży spadek napięcia, to taka różnica potencjałów wpływa również na komunikację Tree.
Aby rozwiązać ten problem, należy rozdzielić odbiorniki większej mocy na większe odległości do kilku linii zasilających, lub zastosować linię zasilającą o większym przekroju, lub zasilacz znajdujący się blisko odbiorników.
W przypadku istniejących instalacji podwojenie przekroju linii GND często wystarcza do wyeliminowania różnicy potencjałów.


Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Smart aktor RGBW Smart aktor
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online RGBW 24V Dimmer Tree Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Typ aktora Użyj urządzenia z aktorem standardowym lub Smart.
Aktory Smart obsługują dynamiczne czasy zanikania i mogą być używane tylko z Sterownikiem oświetlenia.
-
Wyłączenie LED'ów statusu Gdy zaznaczone, LED'y statusu w urządzeniu podczas normalnej pracy są wyłączone.
W przypadku wystąpienia błędu urządzenie nadal zwróci na siebie uwagę poprzez LED'y statusowe.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych RGBW 24V Dimmer Tree

Arkusz danych RGBW 24V Compact Dimmer Tree