RGBW 24V Dimmer Air

Z RGBW Dimmer Air można przy pomocy PWM przyciemniać światła, takie jak spoty LED niskiego napięcia i taśmy LED. Kolory da się dowolnie mieszać i tworzyć różne sceny świetlne. 4 wyjścia obsługują jeden kanał z kolorowym światłem RGBW, ale można je również skonfigurować jako osobne kanały dla 4x białego światła.

Urządzenie jest również dostępne jako RGBW Compact Dimmer Air w kompaktowej obudowie. Funkcje są identyczne.

Arkusz danych RGBW 24V Dimmer Air

Arkusz danych RGBW 24V Compact Dimmer Air

Spis treści


Montaż

Dimmer RGBW został opracowany do instalacji w odpowiedniej szafie rozdzielczej na szynie DIN. Compact Dimmer może być używany bez specjalnej skrzynki instalacyjnej (np. umieszczony bezpośrednio na suficie lub meblach). Staraj się, aby długość przewodów była jak najkrótsza.

Przekrój kabla powinien być tak zwymiarowany, aby maksymalna utrata napięcia wynosiła 1 V. Można to ustalić za pomocą następującego wzoru:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … prąd [A], L … długość kabla [m], A … przekrój kabla [mm²], ΔU … utrata napięcia [V], ρ … rezystywność [(Ω * mm²)/m], ρ = stała (0,0172 dla miedzi)


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny po podłączeniu zasilacza. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie postępuj zgodnie z procesem uczenia

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, najpierw odłącz urządzenie na 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie. Jeśli połączenie z Miniserverem nie będzie możliwe przez dwie minuty, tryb nauki aktywuje się na 30 minut.


Poszczególne kanały

Jeśli we właściwościach urządzenia jako typ siłownika wybrany jest „pojedynczy kanał”, przypisanie kanału jest następujące:

Wyjście 1 - zacisk czerwony, wyjście 2 - zacisk zielony, wyjście 3 - zacisk niebieski, wyjście 4 - zacisk biały


Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Smart aktor RGBW Smart aktor
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online RGBW 24V Dimmer Air Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Air Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Typ aktora Używaj urządzenia ze standardowym aktorem(-ami) lub Smart aktorem(-ami)
Smart aktory wspierają dynamiczne czasy fading'u i działają tylko z blokiem sterownika oświetlenia V2.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych RGBW 24V Dimmer Air

Arkusz danych RGBW 24V Compact Dimmer Air