RGBW 24V Dimmer Air

Z RGBW Dimmer Air można przy pomocy PWM przyciemniać światła, takie jak spoty LED niskiego napięcia i taśmy LED. Kolory da się dowolnie mieszać i tworzyć różne sceny świetlne. 4 wyjścia obsługują jeden kanał z kolorowym światłem RGBW, ale można je również skonfigurować jako osobne kanały dla 4x białego światła.

Urządzenie jest również dostępne jako RGBW Compact Dimmer Air w kompaktowej obudowie. Funkcje są identyczne.

Arkusz danych RGBW 24V Dimmer Air

Arkusz danych RGBW 24V Compact Dimmer Air

Spis treści


Montaż

Dimmer RGBW został opracowany do instalacji w odpowiedniej szafie rozdzielczej na szynie DIN. Compact Dimmer może być używany bez specjalnej skrzynki instalacyjnej (np. umieszczony bezpośrednio na suficie lub meblach). Staraj się, aby długość przewodów była jak najkrótsza.

Przekrój kabla powinien być tak zwymiarowany, aby maksymalna utrata napięcia wynosiła 1 V. Można to ustalić za pomocą następującego wzoru:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … prąd [A], L … długość kabla [m], A … przekrój kabla [mm²], ΔU … utrata napięcia [V], ρ … rezystywność [(Ω * mm²)/m], ρ = stała (0,0172 dla miedzi)


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny po podłączeniu zasilacza. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, najpierw odłącz urządzenie na 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie. Jeśli połączenie z Miniserverem nie będzie możliwe przez dwie minuty, tryb nauki aktywuje się na 30 minut.


Poszczególne kanały

Jeśli we właściwościach urządzenia jako typ siłownika wybrany jest „pojedynczy kanał”, przypisanie kanału jest następujące:

Wyjście 1 - zacisk czerwony, wyjście 2 - zacisk zielony, wyjście 3 - zacisk niebieski, wyjście 4 - zacisk biały


Smart Tunable White

Tunable White (TW) odnosi się do oświetlenia białym światłem, które można regulować w zakresie temperatury barwowej.
W tym celu dostępne są źródła światła, takie jak paski LED, które łączą ciepłobiałe światło z chłodnym białym światłem.
Temperaturę barwową można regulować od ciepłej bieli do chłodnej bieli poprzez zmieszanie dwóch kolorów.

W tym celu urządzenia Loxone z wyjściami ściemnialnymi RGBW obsługują aktory typu Smart Tunable White:

Na każdy aktor przypadają dwa wyjścia ściemniacza dla chłodnej bieli (CW) i ciepłej bieli (WW).
Aktory Smart Tunable White są obsługiwane przez blok Sterownik oświetlenia.

Można skonfigurować dwa aktory Smart TW lub jeden aktor Smart TW i dwa kanały indywidualne.
Przypisanie przyłączy jest następujące:

W ustawieniach aktora Smart TW temperaturę barwową źródła światła można ustawić na ciepłą biel i chłodną biel:

Informacje te można znaleźć w danych technicznych źródła światła.


Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Smart aktor RGBW Smart aktor
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online RGBW 24V Dimmer Air Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Typ aktora Użyj urządzenia z aktorem standardowym lub Smart.
Aktory Smart obsługują dynamiczne czasy zanikania i mogą być używane tylko z Sterownikiem oświetlenia.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych RGBW 24V Dimmer Air

Arkusz danych RGBW 24V Compact Dimmer Air