Remote Air

Remote Air to kompaktowy pilot z 5 przyciskami oparty na technologii Loxone Air.

Arkusz danych Remote Air

Spis treści


Montaż

Otwórz pokrywę baterii z tyłu, np. za pomocą monety. Włóż załączoną baterię litową CR2032 i zamknij pokrywę.


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny w stanie dostawy po włożeniu baterii. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb uczenia się, naciśnij przycisk uczenia się natychmiast po włożeniu baterii na min. 5 sekund.

Dioda LED stanu znajduje się w lewym górnym rogu i świeci przez plastikową obudowę. Przycisk nauki to przycisk położony na samej górze (1).


Funkcje i przypisanie przycisków

Standard przycisków Loxone

W przypadku standardu przycisków Loxone,Remote Air jest używany w zmodyfikowanej formie.
Przeciągnij Remote Air z drzewa urządzeń peryferyjnych na stronę programowania, aby użyć połączonego wejścia T5 na obsługiwanych modułach (oświetlenie, zacienianie, audio).
Funkcje przycisków są następujące:

Przyciski jako indywidualne wejścia

Jeśli przyciski mają być używane dowolnie w programowaniu, należy aktywować poszczególne wejścia, zaznaczając pola wyboru w ustawieniach pilota.
Przyporządkowanie wejść jest następujące:


Czujniki

Krótki opis Opis Zakres wartości
T5 Połączone wejście dla 5-ciu punktów dotykowych zgodnie ze standardem przycisków Loxone.
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Battery level Podaje aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Battery low Wskazuje niski poziom baterii, bateria wymaga wymiany. - 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Pokaż przycisk 1 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 2 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 3 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 4 Udostępnij indywidualny przycisk -
Pokaż przycisk 5 Udostępnij indywidualny przycisk -
Zachowanie przycisków Określa zachowanie po naciśnięciu przycisku.
Pulse: wysyła impuls przy rosnącym zboczu.
OnOff: Wysyła ON przy rosnącym zboczu i OFF przy opadającym zboczu, używane dla długich kliknięć
-
Pokaż wyjście błędów Wyjście błędu jest wyświetlane w drugiej linii, jeśli jest zaznaczone. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Remote Air