Relay Extension

Relay Extensionzapewnia 14 wyjść z przekaźnikami bezpotencjałowymi.

Dokumentacja Relay Extension

Spis treści


Uruchomienie

Rozszerzenie Relay Extension jest zamontowane w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie montażowej.

Podłącz zasilanie do Miniservera.

Podłącz obciążenia do styków przekaźnika. Dla obciążeń powyżej 12A należy zastosować przekrój poprzeczny kabla 2,5 mm².

Ze względów termicznych łączna zdolność przełączania nie może przekraczać 48 A (IEC) lub 45 A (UL).

Po włączeniu zasilania , dioda LED statusu rozszerzenia miga po krótkim czasie na pomarańczowo, jeśli połączenie z Miniserverem jest prawidłowe.

Następnie należy wykonać procedurę parowania


Przykłady połączeń

Podłączenie przycisków i odbiorników


Aktory

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Aktor (przekaźnik) 1 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 2 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 3 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 4 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 5 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 6 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 7 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 8 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 9 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 10 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 11 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 12 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 13 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 14 Cyfrowy 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Relay Extension Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Dokumentacja Relay Extension

Dokumentacja Relay