Powiadomienie

Powiadomienie można utworzyć w Loxone Config w dowolnym celu i jest ono wyświetlane w wizualizacji lub aplikacji Loxone po jego wysłaniu.
Ty określasz, kiedy powiadomienie ma zostać wysłane i jaki tekst ma zostać wysłany.

Na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS powiadomienia są również wyświetlane poza aplikacją Loxone jako tak zwane powiadomienia push.
Wymaga to również rejestracji Miniservera i połączenia z Internetem. Dziennie można wysłać do 200 powiadomień push.

Powiadomienia push nie działają na nowych smartfonach / tabletach Huawei, ponieważ są zależne od usług Google na Androida, które nie są już uwzględnione na urządzeniach Huawei z powodu embarga USA.

Spis treści


Przykładowe programowanie

Najpierw w Wiadomościach jest tworzone nowe powiadomienie:

W tym przykładzie nazywamy powiadomienie Garaż i przeciągamy obiekt na stronę programowania.
Możemy teraz podłączyć to złącze wyjściowe do wyjścia Op bloku funkcyjnego Garaż/Brama.
W ustawieniach złącza wyjściowego definiujemy tekst, który będzie wysyłany, gdy wartość wejściowa wyniesie 1.
Możemy wybrać, którzy użytkownicy lub grupy otrzymają powiadomienie, ustawiając odpowiednie uprawnienia.
W tym przykładzie wybrani użytkownicy otrzymają powiadomienie za każdym razem, gdy brama zostanie otwarta:


Wyświetlanie powiadomienia

Powiadomienie jest wyświetlane w wizualizacji lub aplikacji po wysłaniu:

Powiadomienie jest wyświetlane poza aplikacją jako powiadomienie push, w poniższym przykładzie w systemie Android:

Gdy aplikacja łączy się z Miniserverem po raz pierwszy, zaleca się, aby użytkownik aktywował powiadomienia push.
Otrzymywanie powiadomień można następnie aktywować lub dezaktywować w ustawieniach aplikacji.