Podłączenie taśmy LED do Multi Extension Air

Połączenie 24V – dodatkowe zasilanie dla LED

Zalecamy zastosowanie oddzielnego źródła zasilania dla LED. Połączenie jest nawiązywane w sposób pokazany na poniższej grafice.
Należy pamiętać, że maksymalne natężenie prądu na kanał wynosi 2,1 A (≙ 50W na kanał przy 24V DC).

Połączenie 24V – to samo zasilanie dla Extension i taśmy LED

Dla LED i Extension można użyć tego samego źródła zasilania. Źródło zasilania powinno być przystosowane do wyższej wydajności.
Połączenie jest nawiązywane w sposób pokazany na poniższej grafice. Należy pamiętać, że maksymalne natężenie prądu na kanał wynosi 2,1 A (≙ 50 W na kanał przy 50V DC).

Połączenie 12V – dodatkowe źródło dla taśmy LED

Do połączenia można również użyć wyjść PWM 12V DC. Maksymalna moc na kanał w tym przypadku wynosi 25 W.
Połączenie jest nawiązywane w sposób pokazany na grafice. Należy pamiętać, że maksymalne natężenie prądu na kanał wynosi 2,1 A (≙ 25 W na kanał przy 12 V DC).