Podłączenie Miniservera do zasilania

Podłączenie Miniservera do sieci

1. Podłącz zasilacz DC do Miniservera zgodnie z schematem
2. Do sieci elektrycznej podłącz dopiero po zakończeniu instalacji