Oprawa sufitowa LED RGBW Air

Oprawa sufitowa LED RGBW Air może świecić ciepłym białym światłem lub kolorowym. Jest zasilana z sieci (230 V). Pośrodku światła znajduje się zintegrowany czujnik ruchu oraz czujnik jasności. Połączenie z Miniserverem realizowane jest bezprzewodowo za pomocą technologii Loxone Air.

Arkusz danych Oprawa sufitowa LED RGBW Air

Spis treści


Montaż

Przed montażem wyłącz zasilanie.

Przymocuj płytę podstawy do sufitu. Lampa mocowana jest na trzech magnesach znajdujących się na płycie.

Podłącz kable zasilające (L, N, PE).

Umieść lampę na płycie. Upewnij się, że magnesy są prawidłowo osadzone i że nie wystają żadne kable.

Dodatkowy uchwyt jest elementem bezpieczeństwa i nie wolno go usuwać!


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny po podłączeniu zasilacza. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie postępuj zgodnie z procesem uczenia

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, najpierw odłącz urządzenie na 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie. Jeśli połączenie z Miniserverem nie będzie możliwe przez dwie minuty, tryb nauki aktywuje się na 30 minut.


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ruch Wejście jest aktywne po wykryciu ruchu - -
Jasność Podaje zmierzoną wartość aktualnej jasności Lx
Aktory

Krótki opis Zakres wartości
Smart aktor
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online Oprawa sufitowa LED RGBW Air Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Air Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Typ aktora Używaj urządzenia ze standardowym aktorem(-ami) lub Smart aktorem(-ami)
Smart aktory wspierają dynamiczne czasy fading'u i działają tylko z blokiem sterownika oświetlenia V2.
-
Czas przedłużenia ruchu Wejście 'Ruch (Mv)' pozostaje aktywne przez ustawiony czas po ostatnim wykrytym ruchu. Im dłuższy ustawiony czas opóźnienia, tym bardziej energooszczędne jest urządzenie.
Jeśli czujnik ruchu jest używany w systemie alarmowym, czas opóźnienia jest automatycznie ustawiany na 3 s, gdy tylko zostanie uzbrojony, a urządzenie zgłosi się do Miniservera.
-
Czułość Wpływa na czułość a przez to i zasięg wykrywania ruchu -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Oprawa sufitowa LED RGBW Air