Okablowanie za pomocą kabla CAT7

Do instalacji Loxone Tree zalecamy użycie specjalnie opracowanego kabla Tree! Kabel Tree nadaje się do wszystkich produktów Tree – niezależnie od tego, czy są to czujniki ruchu, siłowniki czy punkty LED: Za pomocą kabla Tree można zainstalować i uruchomić wszystkie produkty Loxone Tree w bardzo szybkim czasie.

Dokumentacja

 

Tutaj znajdziesz nasze zalecenia dotyczące kolorów instalacji Loxone. Ekran kabla Loxone CAT nie musi być podłączony do PE.

Kabel Loxone CAT7 ma przekrój 0,258 mm². Spadek napięcia można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … natężenie prądu [A]
L … długość kabla [m]
A … przekrój kabla [mm²]
a = 0,258 dla kabla Loxone CAT7
ΔU … spadek napięcia [V]
ρ … specyficzna wytrzymałość materiału [( Ω*m)/mm²]
ρ = stała (0,0172 dla miedzi)

Zasilanie 24 V minus obliczona strata nie może spaść poniżej minimalnej granicy zasilania urządzenia Tree. W praktyce normalny spadek wynosi około 3%.