Nawadnianie

Blok nawadniania służy do sterowania nawadnianiem np. w ogrodzie.

Jest w stanie uwzględnić dane pogodowe, takie jak opady i prognozy pogody, a tym samym umożliwia nawadnianie oparte na potrzebach.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Act Activation Aktywuje nawadnianie
Uruchamia się tylko wtedy, gdy deszcz nie pada przez wystarczająco długi czas i spodziewane są niewystarczające opady.
- 0/1
Sel Select valve Aktywuje zawór (V1-8).
0 - dezaktywuje wszystkie zawory
9 - aktywuje wszystkie zawory
- 0...9
Raf Rain forecast Wejście dla ilości opadów spodziewanej w ciągu najbliższych kilku godzin l/m² 0...∞
Ra Rain Wejście dla czujnika deszczu lub porównywalnych informacji
Służy do określenia czasu trwania deszczu.
- 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Pump Wyjście do sterowania pompą 0/1
V1-8 Valve 1-8 Wyjście do sterowania zaworem 0/1
Av Active valve Aktualnie aktywny zawór
0 - wszystko wyłączone
9 - wszystko włączone
0...9
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
MaxR Maximum precipitation in the next set hours Jeżeli prognoza opadów (Raf) jest większa niż ta wartość, nawadnianie nie jest już aktywowane przez wejście (Act). l/m² 0...∞ 2
MaxRa Maximum rain duration in the last 24 hours Jeżeli w ciągu ostatnich 24 godzin deszcz padał łącznie dłużej niż podany czas, nawadnianie nie jest już aktywowane przez wejście (Act). s 0...∞ 1800
Tv1-8 Valve Time 1-8 Czas trwania jak długo zawór jest aktywny do momentu aktywacji następnego. s 0...∞ 600
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 1...50 50
Konfiguracja Konfiguracja stref nawadniania - -
Przykład zastosowania

Dwukrotne kliknięcie na bloku lub w jego ustawieniach otwiera okno konfiguracyjne, w którym nazywane są strefy do nawadniania i w każdym przypadku wprowadzany jest czas trwania nawadniania.
Każda z tych stref może oddzielnie sterować zaworami lub grupami zaworów poprzez wyjście:

W tym przykładzie są cztery strefy do podlewania dwóch trawników, kwietnika i żywopłotu. W ten sposób w module można skonfigurować do 8 wejść
Następnie podczas programowania podłącza się wejścia i wyjścia bloku:

Wyjścia bloku (V1-8) służą do sterowania zaworami nawadniającymi. Po podłączeniu pierwszego wyjścia zostaną wyświetlone kolejne wyjścia.
Wyjście (P)$ służy do sterowania pompą nawadniającą.BR$$W zależności od zastosowania może być wymagana dodatkowa logika, np. wyłączenie pompy, gdy poziom wody jest niski.

Do wejścia (Ra) podłączony jest czujnik deszczu w celu określenia czasu trwania deszczu. W przykładzie użyto zmiennej systemowej dla deszczu.
Wejście (Raf) służy do dostarczenia do bloku prognozy spodziewanych opadów na najbliższe kilka godzin. Idealnie nadaje się do tego Weather Service Loxone, w przykładzie użyto zmiennej systemowej dla przewidywanego opadu.

Wejściet (Act) umożliwia nawadnianie, na przykład przez impuls w określonym czasie.
Jednak nawadnianie rozpocznie się tylko wtedy, gdy w niedalekiej przeszłości nie było wystarczającej ilości deszczu (wejście Ra, parametr MaxR) i gdy przewidywana ilość deszczu jest również niewystarczająca (wejście Raf, parametr MaxR).

Po rozpoczęciu nawadniania pompa jest włączana, a wyjścia dla zaworów są kolejno włączane na ustawiony czas (Tv1-8).
Alternatywnie można wybrać konkretne wyjście zaworu za pomocą wartości analogowej przez wejście (Sel) lub aktywować wszystkie wyjścia zaworu (wartość 9).

W wizualizacji nawadnianie można uruchomić ręcznie i zmienić czas trwania nawadniania:

W przeciwieństwie do aktywacji logicznej za pomocą wejścia bloku funkcyjnego (Act), ręczna aktywacja nawadniania w aplikacji spowoduje uruchomienie nawadniania w każdym przypadku, nawet jeśli spadło wystarczająco dużo deszczu lub jest on spodziewany.

Dołączona jest również lista ostatnich aktywności: